Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Plodonosno i odgovorno slavljenje sakramenata

Zvonko Pažin


Veli Isus: »Vi ste sol zemlje… Vi ste svjetlost svijeta.« (Mt 5,13-14) Pretpostavlja se, očito, da bi Kristov učenik – onaj koji je primio sakramente inicijacije – trebao svojim životom odražavati i utjelovljavati Kristovo spasenje. Vjernik, naime, postaje loza na Kristu-trsu (Iv 15,5), postaje ud Kristova Tijela (Rim 12,5). Pavao nadalje kaže: »Je li tko u Kristu, nov je stvor« (2Kor 5,17), dok za samog sebe Pavao veli: »Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.« (Gal 2,20) Ova se idealna slika u praksi uvijek baš i ne ostvaruje. Župnici i katehete često su u neprilici, jer je očito da se u znatnom broju vjernika kod primanja sakramenata radi o takozvanoj »sakramentalizaciji«, to jest da se krst, potvrda, euharistija, pa i ženidbe shvaćaju kao društvena i kulturna datost, kao prigoda za obiteljska slavlja, a ne nužno kao otajstvo kojim se vjernik ucjepljuje u Krista.
 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.