Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Polaganje ruku u sakramentu svete potvrde

Zlatko Vlahek

 

Apostolska konstitucija o sakramentu potvrde Divinæ consortium naturæ od 15. kolovoza 1971. godine pape Pavla VI. kaže: »Otada su apostoli ispunjavajući Kristovu volju, polaganjem ruku podjeljivali novokrštenima dar Duha da upotpuni krsnu milost (usp. Dj 8,15-17; 19,5 sl.). Tako i poslanica Hebrejima među počela prvog kršćanskog odgoja ubraja naučavanja o krštenju i polaganje ruku (usp. Heb 6,2). Kršćanska predaja s pravom to polaganje ruku smatra početkom sakramenta potvrde koji u Crkvi nekako ovjekovječuje milost Pedesetnice« (Red potvrde, str. 9).

 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.