Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Ulje u liturgiji

Mario Kopjar
 

Uljem su isprva bili pomazani samo kraljevi (1Sam 10,1; 16,13; 1Kr 1,39; Ps 89,21). Nakon babilonskog progonstva (VI. st. pr. Kr.) pomazani su i svećenici. I proroci su imali pomazanje Duhom, ali to je općenito bilo duhovno, a ne ritualno. Iako proroci nikada nisu bili pomazani uljem u pravom smislu, ipak su nazvani »pomazanicima« (Iz 61,1), jer su bili posvećeni i izabrani od Boga za određenu misiju (Rivista Liturgica 37 (1989) 2-3, 271.). Njima je priopćen Duh Božji, koji ih je učinio sposobnima izvršiti zadatak za koji su bili određeni.

 

Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju.