Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četrnaesta nedjelja kroz godinu

7. srpnja 2024.


Ulazna pjesma
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote
usred hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja
do nakraj zemlje doseže.
(Ps 48,10-11)


Zborna molitva
Bože, ti si poniženjem
svoga Sina podigao pali svijet.
Udijeli svome narodu svetu radost.
Oslobodio si ga ropstva grijeha:
privedi ga uživanju vječnog veselja.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine,
ovaj prinos tvome imenu nek nas očisti
i iz dana u dan potiče na izgradnju novoga svijeta.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Dođite k meni svi, izmoreni i opterećeni,
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.
(Mt 11,28)


Popričesna molitva
Gospodine,
nahranio si nas božanskim darovima.
Molimo te, obdari nas spasenjem
i ne daj da te ikad prestanemo hvaliti.
Po Kristu.

Prvo čitanje Ez 2,2-5

Rod su odmetnički, ali neka znaju da je prorok među njima.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

U one dane:
Uđe u me duh te me podiže na noge
i ja čuh glas onoga koji mi govoraše.
I reče mi:
»Sine čovječji, šaljem te k sinovima Izraelovim,
k narodu odmetničkom što se odvrže od mene.
Oni i oci njihovi bunili su se protiv mene
sve do dana današnjega.
Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca.
Reci im: ’Ovo govori Gospodin Bog!’
I poslušali oni ili ne poslušali – rod su odmetnički –
neka znaju da je prorok među njima.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 123,1-4

Pripjev:Oči su naše uprte u Gospodina dok nam se ne smiluje.

Oči svoje uzdižem k tebi
koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara
i oči sluškinje u ruke gospodarice,
tako su oči naše uprte u Gospodina,Boga našega, dok nam se ne smiluje.

Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama
jer se do grla nasitismo prezira.
Presita nam je duša
podsmijeha obijesnih, poruga oholih.


Drugo čitanje 2Kor 12,7-10

Hvalit ću se svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Da se zbog uzvišenosti objavâ ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. Za to sam triput molio Gospodina da odstupi od mene. A on mi reče: »Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja usp. Lk 4,18

Duh Gospodnji na meni je: on me posla blagovjesnikom biti siromasima.

 

Evanđelje Mk 6,1-6

Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici.
I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi.
I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu:
»Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana?
I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev,
i Josipov, i Judin, i Šimunov?
I nisu li mu sestre ovdje među nama?«
I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im govoraše:
»Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju
i među rodbinom i u svom domu.«
I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo,
osim što ozdravi nekoliko nemoćnika
stavivši ruke na njih.
I čudio se njihovoj nevjeri.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Benaković: Isus – čovjek i nešto više

Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.