Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta korizmena nedjelja

10. ožujka 2024.


Ulazna pjesma
Veseli se Jeruzaleme!
Kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove.
(Usp: Iz 66,10-11)


Zborna molitva
Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu.
Pomozi nam da odanošću i živom vjerom
idemo u susret skorim vazmenim blagdanima.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, s radošću ti prinosimo ovu žrtvu,
koja nam daje lijek protiv smrti.
Molimo te da je s vjerom slavimo
i dostojno prika­žemo za spas svijeta.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze ple­mena, plemena Gospodnja, da slave ime Gospodnje.


Popričesna molitva
Bože, ti prosvjetljuješ svakog čovjeka koji dolazi na ovaj svijet;
molimo te, izliječi nam sljepoću srca
da spoznamo što je pravo i tebe iskreno ljubimo.
Po Kristu.

Prvo čitanje 2Ljet 36,14-16.19-23

Čitanje Druge knjige Ljetopisa

U one dane: Svi su svećenički poglavari i na­rod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao ih sve­jednako, jer mu bijaše žao svojega naroda i svojega prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na njegov narod te više nije bilo lijeka. Spalili su Božji dom, oborili jeruzalemski zid i sve utvrde njegove vatrom spalili. One što izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u sužanjstvo. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče na Jeremijina usta: »Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina.« Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodinova objavljena na Jeremijina usta, podiže Gospodin duh perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svojem kraljevstvu usmeno i pismeno: »Ovako veli perzijski kralj Kir: ’Sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!’«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 137,1-6

Pripjev: Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši
zaiskaše od nas da pjevamo,
mučitelji naši – da se veselimo:
»Pjevajte nam pjesmu sionsku!«

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo
u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja,
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!


Drugo čitanje Ef 2,4-10

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti ­svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog una­prijed pripravi da u njima živimo.

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Iv 3,16

Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.


Evanđelje Iv 3,14-21

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vje­rovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Nikola Vranješ: Korizma – vrijeme razlučivanja


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.