Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja došašća

19. prosinca 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Rosite, nebesa, odozgor, i oblaci, daždite Pravednika!
Neka se rastvori zemlja da procvjeta Spasiteljem! (Iz 45, 8)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, po anđelovu smo navještenju
upoznali utjelo­vljenje Krista, tvoga Sina.
Molimo te: ispuni nas svojom milošću i mukom
i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, svojim si Duhom u krilu blažene Djevice Marije
sazdao čovještvo svoga Sina. Molimo te tim istim Duhom,
posveti i darove na našem oltaru. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Evo, Djevica će začeti i roditi sina,
i nadjenut će mu se ime Emanuel – S nama Bog!
(Iz 7, 14)
 
 
Popričesna molitva
Svemogući Bože, u ovoj smo pričesti primili jamstvo vječnog otkuplje­nja.
Molimo te: s blizinom božićnih blagdana nek raste i naša spremnost
da dostojno slavimo otajstvo rođenja tvoga Sina. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Mih 5, 1-4a
Iz tebe će izaći onaj koji će vladati Izraelom.
 
Čitanje Knjige proroka Miheja

Ovo govori Gospodin:
I ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. On – on je mir!
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19
 
Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj:
Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!
 
Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
 
 
Drugo čitanje Heb 10, 5-10
Evo dolazim vršiti volju tvoju!

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio; paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: »Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče: Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Lk 1, 38
Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!
 
 
Evanđelje Lk 1, 39-45
Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Čedo u utrobi