Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja kroz godinu

30. siječnja 2022.
 
 
Ulazna pjesma
Spasi nas, Gospodine, Bože naš, i saberi nas iz naroda,
da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo. 
(Ps 106, 47)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, tvoja Crkva počinje svetu službu:
daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo
i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, donosimo na oltar darove u znak svoga
služenja i predanja: primi ih i pretvori u otajstvo
našeg otkupljenja. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Rasvijetli lice svoje nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi!
Gospodine, ne bilo me stid što te zazvah!
(Ps 31,17-18)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.
Molimo da po tom sredstvu spas­enja neprestano rastemo u vjeri.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Jr 1, 4-5.17-19
Postavih te za proroka svim narodima.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U dane Jošijine: Dođe mi riječ Gospodnja: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenikâ i naroda ove zemlje. I borit će se s tobom, al te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.« – govori Gospodin,
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 71, 1-4a.5-6ab.15ab.17
 
Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju.

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me!
 
Budi mi hrid utočišta 
i čvrsta utvrda spasenja
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora.

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila.
 
 
Drugo čitanje 1Kor 13, 4-13 – kraća verzija
Postavih te za proroka svim narodima.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve ­vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. 
Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše ­spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo ­djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja Lk 4, 18
Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, 
proglasiti sužnjima oslobođenje.
 
 
Evanđelje Lk 4, 21-30
Isus, kao ni ono Ilija i Elizej, nije poslan Židovima.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«
A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Darko Tepert: Grad, stup i zidina