Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta nedjelja kroz godinu

29. siječnja 2023.

Ulazna pjesma
Spasi nas, Gospodine, Bože naš,
i saberi nas iz naroda, da slavimo tvoje sveto ime,
da se tvojom slavom ponosimo.
(Ps 106,47)

Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,
tvoja Crkva počinje svetu službu:
daj da te štujemo svom dušom te u tvom Duhu ljubimo
i prihvaćamo sve ljude.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, donosimo na oltar darove
u znak svoga služenja i predanja:
primi ih i pretvori u otajstvo našeg otkupljenja.
Po Kristu.

Pričesna pjesma
Blago siromasima, duhom;
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago krotkima – oni će baštiniti zemlju!
(Mt 5,3.5a)

Popričesna molitva
Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život.
Molimo da po tom sredstvu spasenja neprestano rastemo u vjeri.
Po Kristu.

Prvo čitanje Sef 2,3; 3,12-13
Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.
»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 146,6c-10
Pripjev:Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!
 
Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje 1Kor 1, 26-31
Slabe svijeta izabra Bog.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Gledajte, braćo, sebe, pozvane:
nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih,
nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog
da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;
i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije,
da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom.
Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje,
da bude kako je pisano:
Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mt 5,1-12a
Radujte se i kličite:
velika je plaća vaša na nebesima!

Evanđelje Mt 5,1-12a
Blago siromasima duhom!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.
I kad sjede, pristupe mu učenici.
On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite:
velika je plaća vaša na nebesima!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Anđelo Maly: Crno-bijeli svijet