Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Četvrta vazmena nedjelja

25. travnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Puna je zemlja dobrote Gospodnje,
Gospod­njom su riječju nebesa sazdana, aleluja!
(Ps 33, 5-6)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika:
nek stado tvojih vjernih, makar skromno, prispije onamo
kamo ga predvodi hrabri Pastir. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Udijeli nam, molimo, Gospodine,
da te uvijek hvalimo ovim vazmenim otajstvima.
U njima nas trajno ispravljaš:
daj da nam budu izvor vječne radosti. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Uskrsnu Pastir dobri koji život svoj
položi za svoje ovce, aleluja.
 
 
Popričesna molitva
Pastiru dobri, pogledaj svoje stado
otkupljeno dragocjenom krvlju tvoga Sina
i vodi ga na svoje vječne pašnjake. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Dj 4, 8-12
Nema ni u kome drugom spasenja.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar pun Duha Svetoga: »Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29
 
Pripjev: Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći
nego se uzdat u mogućnike.
 
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
 
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem!
Blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjega! 
Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem:
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
 
 
Drugo čitanje  1Iv 3, 1-2
Vidjet ćemo Boga kao što jest.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Iv 10, 14
Ja sam pastir dobri, govori Gospodin; 
ja poznajem svoje ovce, i mene poznaju moje!
 
 
Evanđelje  Iv 10, 11-18
Pastir dobri život svoj polaže za ovce.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus:
»Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene ­poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. 
Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE:
Davor Vuković: Biti »pastir dobri« u vremenu krize