Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga korizmena nedjelja

25. veljače 2024.


Ulazna pjesma
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje,
Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene.
(Ps 27,8-9)


Zborna molitva
Bože, ti nam zapovijedaš
da slušamo tvoga ljubljenog Sina.
Krijepi nas svojom riječi
i čisti nam pogled duha,
da se radujemo s gledanja tvoje slave.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Molimo te, Gospodine,
da ova žrtva izbriše naše krivice,
te nam dušu i tijelo posveti
za slavlje vazmenih blagdana.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Ovo je Sin moj, Ljubljeni!
U njemu mi sva milina.
(Mt 17,5)


Popričesna molitva
Gospodine, primili smo otajstva proslave tvoga Sina.
Primi našu hvalu što nam već na zemlji daješ dijela s nebesnicima.
Po Kristu.

Prvo čitanje Post 22,1-2.9a.10-13.15-18

Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju.
Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi:
»Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš,
i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu
na brdu koje ću ti pokazati.«
I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio.
Ondje Abraham podigne ­žrtvenik i naslaže drva.
Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina.
Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče:
»Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on.
»Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini!
Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«.
Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu.
Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina.
Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče:
»Kunem se samim sobom, izjavljuje Go­spodin:
Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina,
svoj ću blago­slov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim
poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj!
A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.
Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje
blagoslivljati tvojim potomstvom.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 116,10.15-19

Pripjev:Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima doma Gospodnjega,
posred tebe, Jeruzaleme!

Drugo čitanje Rim 8,31b-34

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?
Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao!
Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi?
Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja usp. Mk 9,7

Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!


Evanđelje Mk 9,2-10

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, ­same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako ­izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, do­bro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Danimir Pezer: Po muci i križu do slave


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.