Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja došašća

5. prosinca 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Puče sionski, evo, Gospodin dolazi spasiti narode;
i zagrmjet će glasom veličajnim na radost vašega srca.
(Usp. Iz 30, 19.30)
 
 
Zborna molitva
Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvome Sinu
daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu;
nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede
u zajedništvo njegove sudbine. Koji s tobom.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi
pomire s tobom: ne možemo se pouzdati u svoje zasluge,
priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Ustani, Jeruza­leme, stani na visoko,
vidi radost što ti dolazi­ od Boga tvoga!
(Bar 5, 5; 4, 36)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom.
Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom
otajstvu nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti,
zemaljskim se dobrima pravilno služiti,
a za nebeskim težiti. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Bar 5, 1-9
Bog će pokazati sjaj tvoj.

Čitanje Knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: ’Mir pravednosti’ i ’Slava bogoljubnosti’. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih ­tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 126, 1-6
 
Pripjev:  Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.
 
Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!
 
Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.
 
Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.
 
 
Drugo čitanje Fil 1, 4-6.8-11
Budite čisti i besprijekorni za dan Kristov.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. 
Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spozna­nju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! 
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.
 
 
Evanđelje Lk 3, 1-6
Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:
 
»Glas viče u pustinji:
’Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze! 
Svaka dolina neka se ispuni, 
svaka gora i brežuljak neka se slegne! 
Što je krivudavo, neka se izravna, 
a hrapavi putovi neka se izglade! 
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«
Riječ Gospodnja.
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE:
Mladen Horvat: »On obiđe svu okolicu jordansku...«