Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja kroz godinu

17. siječnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma 
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja
i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu!
(Ps 66, 4)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda
i udijeli mir našem vremenu.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima
pristupamo s doličnim poštovanjem.
Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,
vrši se u nama djelo otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog
ima u nama i povjerovali joj.
(Iv 4, 16)
 
 
Popričesna molitva 
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.
Nahranio si nas jednim kruhom s neba,
daj da tvojom milošću živimo
u bratskoj slozi. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   1Sam 3, 3b-10.19  

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Go­spodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. ­Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodi­na, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospo­dnja. I Gospo­din zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče ­Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Go­spo­dine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.« Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio 
da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 40, 2.4ab.7-10

Pripjev:    Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
 
Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.
 
Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio:
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!
 
U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«
 
Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 6, 13c-15a.17-20 
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Tâ Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Iv 1, 41.17b
Našli smo Mesiju, koji je Krist: 
po njemu nasta milost i istina. 
 
 
Evanđelje     Iv 1, 35-42
Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove rije­či čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, 
a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Isusov pogled