Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja kroz godinu

16. siječnja 2022.
 
 
Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu! (Ps 66, 4)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.
Po Gospodinu.

 
Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima pristupamo s doličnim poštovanjem.
Kad god se slavi spomen Kristove žrtve, vrši se u nama djelo otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog
ima u nama i povjerovali joj! (Iv 4, 16)
 
 
Popričesna molitva 
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.
Nahranio si nas jednim kruhom s neba, 
daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Iz 62, 1-5
Radovat će se ženik nevjesti.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te ­novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 96, 1-3.7-8a.9-10a.c
 
Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!
 
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, 
kazujte poganima njegovu slavu, 
svim narodima čudesa njegova! 
 
Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
 
Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove! 
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« 
Narodima pravedno upravlja. 
 
 
Drugo čitanje 1Kor 12, 4-11
Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja 2Sol 12, 14
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave 
Gospodina našega Isusa Krista.
 
 
Evanđelje Iv 2, 1-12
Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilej­skoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne učinite!« 
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im ­reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.« 
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše ­nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Što god vam rekne, učinite!