Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga nedjelja kroz godinu

15. siječnja 2023.

 

Ulazna pjesma
Sva zemlja, Bože,
nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!
(Ps 66,4)


Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
u tvojoj su ruci i svemirska prostranstva i srca ljudi:
usliši molitve svoga naroda i udijeli mir našem vremenu.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, daj da ovim otajstvima
pristupamo s doličnim poštovanjem.
Kad god se slavi spomen Kristove žrtve,
vrši se u nama djelo otkupljenja.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i povjerovali joj.
(Iv 4,16)


Popričesna molitva
Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi.
Nahranio si nas jednim kruhom s neba,
daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi.
Po Kristu.


Prvo čitanje Iz 49, 3.5-6
Postavit ću te za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.

Čitanje knjige proroka Izaije
Gospodin mi reče:
»Ti si sluga moj, Izraele,
u kom ću se proslaviti!«
A sad govori Gospodin,
koji me od utrobe slugom svojim načini,
da mu vratim natrag Jakova,
da se sabere Izrael.
Proslavih se u očima Gospodnjim,
Bog moj bijaše mi snaga.
I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga,
da podigneš plemena Jakovljeva
i vratiš ostatak Izraelov,
nego ću te postaviti za svjetlost narodima,
da spas moj budeš do nakraj zemlje.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 40, 2.4.7-10
Pripjev:Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.


Drugo čitanje 1Kor 1, 1-3
Milost vam i mir od Boga, Oca našega,
i Gospodina Isusa Krista!

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa,
i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu
– posvećenima u Kristu Isusu,
pozvanicima, svetima,
sa svima što na bilo kojemu mjestu
prizivlju ime Isusa Krista,
Gospodina našega, njihova i našega.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega,
i Gospodina Isusa Krista!
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja Iv 1,14a.12b
Riječ tijelom postade i nastani se među nama;
onima koji Njega primiše podade moć da postanu djeca Božja.


Evanđelje Iv 1, 29-34
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Josip Bošnjaković: Živimo u doba svadbe