Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Druga vazmena nedjelja

11. travnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma 
Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom,
da po njemu uzrastete u spasenje, aleluja.   (1Pt 2, 2)
 
 
Zborna molitva
Bože vječnog milosrđa, ti svake godine vazme­nim slavljem
užižeš vjeru svog svetog naroda. Umnoži u nama milost,
da sve dublje shvaćamo što je krst koji nas je oprao; 
što je duh koji nas je nanovo rodio;
što je krv koja nas je otkupila. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Primi, molimo, Gospodine, prinos svojih vjernika.
Oni su se priznanjem vjere i krštenjem nanovo rodili:
daj da postignu vječno blaženstvo. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Prinesi ruku i opipaj gdje bijahu čavli, 
i ne budi nevjeran nego vjeran, aleluja. 
(Iv 20, 27)
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože, daj da pričest vazmenog otajstva
trajno djeluje u našoj duši. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Dj 4, 32-35
Jedno srce i jedna duša.

Čitanje Djela apostolskih

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!« 
Neka rekne dom Aronov: 
»Vječna je ljubav njegova!« 
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: 
»Vječna je ljubav njegova!«
 
Gospodnja se uzdignu desnica, 
Gospodnja se proslavi desnica! 
Ne, umrijeti neću, nego živjeti 
i kazivati djela Gospodnja. 
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, 
ali me smrti ne preda.
 
Kamen koji odbaciše graditelji 
postade kamen zaglavni. 
Gospodnje je to djelo: 
kakvo čudo u očima našim! 
Ovo je dan što ga učini Gospodin: 
kličimo i radujmo se njemu!
 
 
Drugo čitanje 1Iv 5, 1-6
Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi nje­gove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta ̀̀tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Iv 20, 29
Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin: 
blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.
 
 
Evanđelje Iv 20, 19-31
Nakon osam dana dođe Isus, stane u sredinu i reče: »Mir vama!«
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili ­zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici ­vidjevši Gospo­dina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« 
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaesto­rice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. ­Govorili su mu dakle drugi ­učenici: »Vidjeli smo Go­spodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ­ruku u njegov bok, neću vjerovati.« 
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me ­vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« 
Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Mladen Horvat: Mir vama!