Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i četvrta nedjelja kroz godinu

12. rujna 2021.
 
 
 
Ulazna pjesma
Daj mir, Gospodine, onima što se u te uzdaju,
da se proroci tvoji pokažu istiniti.
Uslišaj molitve slugu svojih, Izraela, puka svoga.
(usp. Sir 36, 18)
 
 
Zborna molitva
Bože, Stvoritelju i Svedržitelju.
Daj da ti služimo svim srcem
te iskusimo darove tvoje ljubavi.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove.
Što svaki od nas prikazuje tebi na čast,
nek bude na spasenje svima,
po Kristu, Gospodinu našemu.
 
 
Pričesna pjesma
Kako li je dragocjena, Bože, tvoja dobrota,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju. (Ps 36, 8)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo,
da u nama ne prevagne tjelesna sklonost
nego djelovanje tvoje moći. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Iz 50, 5-9a
Leđa podmetnuh onima što me udarahu.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Go­spodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti. Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom! Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi! Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 116, 1-6.8-9

Pripjev: Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

Ljubim Gospodina jer čuje vapaj molitve moje: 
uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
 
Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke podzemlja, 
snašla me muka i tjeskoba. Tada zazvah ime Gospodnje: 
»Gospodine, spasi život moj!«
 
Dobrostiv je Gospodin i pravedan, pun je sućuti Bog naš. 
Gospodin čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.
 
 
Drugo čitanje Jak 2, 14-18
Vjera, ako nema djelâ, mrtva je.
 
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. 
Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Gal 6, 14
Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem
Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni
svijet raspet i ja svijetu.
 
 
Evanđelje Mk 8, 27-35
Ti si Pomazanik-Krist! ... Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Daniel Patafta: Bijeg od patnje