Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu

17. listopada 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišit:
prikloni mi uho i čuj riječi moje.
Čuvaj me ko zjenicu oka,
sakrij me u sjenu krila svojih. 
(Ps 17, 6.8)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
daj da ti uvijek budemo odani
i tvome Veličanstvu služimo iskrena srca.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obdari nas milošću i očisti od grijeha,
da tvojim otajstvima služimo u slobodi srca.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
 
 
Pričesna pjesma
Sin čovječji došao je da život svoj
dade kao otkupninu za mnoge.
(Mk 10, 45)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, i ovom nas službom približi nebeskoj Crkvi.
Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
Prvo čitanje Iz 53, 10-11
Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Go­spodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 33, 4-5.18-20.22
 
Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!
 
Prava je riječ Gospodnja 
i vjernost su sva djela njegova. 
On ljubi pravdu i pravo: 
puna je zemlja dobrote Gospodnje.
 
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, 
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: 
da im od smrti život spasi, 
da ih hrani u danima gladi.
 
Naša se duša Gospodinu nada, 
on je pomoć i zaštita naša. 
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama 
kao što se u tebe uzdamo!
 
 
Drugo čitanje Heb 4, 14-16
Pristupajmo smjelo prijestolju milosti.
 
Čitanje Poslanice Hebrejima
 
Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.
Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo ­milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Mk 10, 45
Sin Čovječji došao je da služi 
i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.
 
 
Evanđelje Mk 10, 35-45
Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«
Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: 
»Znate da oni koji se ­smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije ­tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslu­žitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin ­Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Nije tako među vama