Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i osma nedjelja kroz godinu

10. listopada 2021.
 
 
 
Ulazna pjesma
Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine,
tko će opstati? Al’ u tebe je praštanje, Bože Izraelov. (Ps 130, 3-4)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje
i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika,
da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Kad se Gospodin očituje, bit ćemo njemu slični,
jer vidjet ćemo ga kao što jest. (1Iv 3, 2)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina:
daj da postanemo dionici božanske naravi. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Mudr 7, 7-11
Ništa ne cijenih bogatstvo  u usporedbi s mudrošću.

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih;  zavapih i primih duh mudrosti.  Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima,  jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato.  Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote  i zavolio više od svjetlosti,  jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra  i od ruku njezinih blago nebrojeno.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 90, 12-17
 
Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti 
da steknemo mudro srce. 
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? 
Milostiv budi slugama svojim!
 
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim 
da kličemo i da se veselimo u sve dane! 
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, 
za ljeta kad smo stradali!
 
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje 
i tvoja slava na djeci njihovoj! 
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama! 
Daj da nam uspije djelo naših ruku, 
djelo ruku naših nek uspije!
 
 
Drugo čitanje Heb 4, 12-13
Riječ Božja prosuđuje nakane i misli srca.

Čitanje Poslanice Hebrejima
 
Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača;  prodire dotle da dijeli dušu i duh,  zglobove i moždinu  te prosuđuje nakane i misli srca.  Nema stvorenja njoj skrivena.  Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno  očima Onoga komu nam je dati račun.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Mt 5, 3
Blago siromasima duhom: 
njihovo je kraljevstvo nebesko. 
 
 
Evanđelje Mk 10, 17-30
Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? ­Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«  
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi  i idi za mnom.«  On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. 
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljev­stvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima.  Zato im Isus ­ponovi: »Djeco, kako je teško  u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan dru­gome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve osta­vismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi  kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca,  ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu,  s progonstvima primio stostruko kuća,  i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
M. Horvat: »Idi i što imaš, prodaj... «