Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu

19. rujna 2021.
 
 
 
Ulazna pjesma
Ja sam spasenje naroda, govori Gospodin.
Iz koje god nevolje zavape k meni,
ja ću ih uslišiti, i bit ću Bog njihov zauvijek.
 
 
Zborna molitva
Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu.
Daj da vršimo tvoje zapovijedi i postignemo vječni život.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi darove svoga naroda da nebeskim otajstvima
postignemo što vjerom i djelom ispovijedamo,
po Kristu, Gospodinu našemu.
 
 
Pričesna pjesma
Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!
(Ps 119, 4-5)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima.
Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa
da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Mudr 2, 12.17-20
Osudimo ga na smrt sramotnu!
 
Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožnici:
»Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj. Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove, istražimo kakav će biti njegov svršetak. Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Zato ga iskušajmo porugom i mukom da upoznamo blagost njegovu i da prosudimo strpljivost njegovu. Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 54, 3-6.8
 
Pripjev: Bog krijepi život moj!

Spasi me, Bože, svojim imenom 
i jakošću svojom izbori mi pravdu! 
Poslušaj, Bože, moju molitvu 
i usliši riječi usta mojih!
 
Oholice ustadoše na me 
i moj život traže silnici: 
na Boga se ne osvrću.
 
Evo, Bog mi pomaže, 
Gospodin krijepi život moj. 
Od srca rado ću ti žrtvovati, 
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.
 
 
Drugo čitanje Jak 3, 16 – 4, 3
Plod se pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
 
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi: Gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja usp. 2Sol 2, 14
Bog nas pozva po evanđelju na posjedovanje slave 
Gospodina našega Isusa Krista.
 
 
Evanđelje Mk 9, 30-37
Sin Čovječji predaje se... Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke lju­dima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslu­žitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Tomislav Hačko: Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima