Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

Druga nedjelja kroz godinu 
 
Braćo i sestre, Bog nas je po svome Sinu pozvao 
da budemo nasljedovatelji njegova puta.
S pou­zdanjem u njega, uputimo mu svoje prošnje. 
 1. Vodi svoju Crkvu svjetlom Duha Svetoga da, živeći u svijetu,
  ne bude utopljena u brige svijeta, nego da, vjerna tvojoj riječi,
  bude graditeljica tvoga nebeskoga kraljevstva među ljudima, molimo te. 

   
 2. Obnovi u svim krštenicima žudnju za vječnošću
  koju si nam po Kristu pripravio; pomozi im da uvijek žive životom 

  koji je tebe dostojan, molimo te. 
   
 3. Rasvijetli svojim Duhom sve koji traže put spasenja:
  daj im prepoznati milost tvoga pogleda
  i prigrliti put evanđelja, molimo te. 

   
 4. Probudi u svima nama odgovornost za vjeru naših bližnjih:
  daj nam odvažnosti za svjedočanski život vjere kako bismo 

  svojim životom bili drugima znak tvoje blizine, molimo te. 
   
 5. Okrijepi svojom utjehom sve koji ostadoše bez doma
  i životne sigurnosti; 
  ne dopusti da izgube pouzdanje u tebe, 
  a u svima nama probudi ljubav koja umije pomagati
  i očitovati tvoju blizinu, molimo te. 

   
 6. Braću i sestre koji su po smrti napustili dom ovozemnoga boravka
  primi u svoj nebeski 
  dom, molimo te. 
Gospodine, Bože naš, na početku našega puta vjere stoji tvoj poziv
i tvoj dar spasenja. 
Krijepi nas svojom milošću da te uvijek radosna srca
tražimo te budemo postojani 
na putu evanđelja. Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Treća nedjelja kroz godinu 
 
 
U zajedništvu vjere i poslanja koje nam je Bog udijelio,
izrecimo pred njegovim licem 
svoje zajedničke molitve:
 
Smiluj nam se i usliši nas.
 
 1. Za tvoju Crkvu: da vjerno hodi putem Krista Učitelja te,
  živeći zajedništvo vjere, bude 
  dom tvoje blizine za sve ljude,
  molimo te.

   
 2. Za sve koji se staviše u službu Crkvi i Gospodinu:
  okrijepi ih vjernošću u nasljedovanju tvoga puta
  i radošću služenja svim potrebitima,
  u kojima nam otkrivaš 
  svoje lice, molimo te. 
   
 3. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: 
  probudi u nama poslušnost tvojoj Riječi; pouči nas
  da u njoj prepoznajemo tvoje lice 
  i spoznajemo tvoju volju
  te nam ona bude svjetlo na putu vjere, molimo te.

   
 4. Daj nam spoznati sve ono što je u našemu životu potrebno obraćenja
  i tvoje milosne obnove kako bismo mogli iskusiti radost Kraljevstva
  koje si nam u Kristu darovao, molimo te.

   
 5. Ispuni nam srca suosjećanjem i djelatnom ljubavlju
  prema svima koji su pogođeni posljedicama potresa,
  a sve koji trpe 
  okrijepi pouzdanjem u tebe, molimo te. 
   
 6. Smiluj se našim pokojnima i obdari ih darom vječnoga života, molimo te.
   
Svemogući Bože, i danas je po snazi tvoje Riječi odjeknuo u nama
poziv na obraćenje i nasljedovanje tvoga puta. Usliši nam smjerne molitve
i okrijepi nas poučljivošću pred tvojom riječju i poslušnošću za sve
na što nas zoveš. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Četvrta nedjelja kroz godinu  
 
S vjerom i pouzdanjem uputimo nebeskomu Ocu svoje prošnje,
povjeravajući njegovoj dobroti svoje potrebe i život Crkve.
 1. Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve: 
  daj da, zanesena naukom evanđelja, bude radosna vjesnica
  tvoga spasenja i znak tvoje blizine svim ljudima, 
  molimo te.
   
 2. Vodi, Gospodine, svojom mudrošću papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve da proročkom hrabrošću
  naviještaju Istinu spasenja te svojim služenjem uvijek očituju
  evanđeosko lice tvoje Crkve, molimo te.

   
 3. Pohodi, Gospodine, svojom milošću braću i sestre koje je obuzela
  snaga zla: potakni ih da spremno odgovore tvome pozivu na obraćenje
  i u srcu osjete 
  radost života u vjeri, molimo te. 
   
 4. Obraduj srca svih koji trpe u posljedicama potresa,
  a nas nadahni za radosnu darežljivost i pomoć
  u ublažavanju njihovih nevolja, molimo te. 

   
 5. Primi u zagrljaj svoje vječnosti našu pokojnu braću i sestre, molimo te. 
Primi Gospodine naše smjerne prošnje. Ono što nam danas zboriš snagom
svoje riječi neka bude naš život, u radosnom svjedočenju tvoje dobrote
i ljubavi prema svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Peta nedjelja kroz godinu 
 
 
Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu
da nas snagom Kristova otkupljenja oslobodi od svakoga zla i robovanja grijehu.
 1. Za tvoju Crkvu: da vjernim življenjem tvoje riječi
  pobjeđuje svako zlo i donosi tvoj mir svim ljudima, molimo te. 

   
 2. Za papu Franju i sve pastire Crkve: čuvaj ih u vjernosti tvojemu
  Duhu vodstva kako bi svojim služenjem i svjedočenjem 

  bili ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te. 
   
 3. Za braću i sestre koji, pogođeni potresom, trpe u oskudici i beznađu:
  ispunih ih pouzda­njem u tvoju dobrotu i budi im bliz po 
  radosnoj
  i darežljivoj ljubavi svojih vjernika, 
  molimo te. 
   
 4. Prodahni, Gospodine, svojom dobrotom sve roditelje,
  znanstvenike, liječnike i sve kojima je povjerena briga za
  život čovjeka, da s od
  govornošću prihvaćaju dar života i čuvaju
  dostojanstvo svake ljudske osobe, od začeća do prirodne smrti,
  molimo te. 

   
 5. Za braću i sestre koji umriješe zemaljskomu životu:
  po daru novoga života obraduj ih vječnim zajedništvom s tobom,
  molimo te.
Dobri Bože, tvoj je Sin među ljudima živio kao liječnik duše i tijela. 
Daj nam vjerno nasljedovati evanđelje života te jednom prispijemo
k punini tvoga spasenja. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Šesta nedjelja kroz godinu 
 
U molitvi združeni, uputimo svoje prošnje Ocu nebeskom
da budemo vjerni nasljedovatelji njegova Sina te iskusimo
puninu njegova otkupljenja. Kličimo zajedno:

Tebe molimo, usliši nas. 
 
 1. Da Crkva, vjerna evanđelju, uvijek pronađe put do svih koji su
  odbačeni i koji gladuju 
  za duhov­nom i materijalnom pomoći, 
  molimo Gospodina!
   
 2. Da svi koji nose teret grijeha spòznaju radost obraćenja
  i iskuse ljepotu života u zajedništvu tvojih vjernika, molimo Gospodina!

   
 3. Da svi nositelji društvene vlasti i odgovornosti promiču i grade
  istinsku pravednost 
  i solidarnost sa svima koji su u potrebi,
  molimo Gospodina!

   
 4. Da ova okupljena zajednica bude zajednica žive vjere
  te djelatnom ljubavlju širi radost tvoga Kraljevstva
  na sve ljude koje susrećemo, molimo Gospodina!

   
 5. Da svi koji su prešli prag tjelesne smrti po tvome milosrđu
  prispiju u tvoje vječno blaženstvo, molimo Gospodina!
Bože, izvore života i vrelo milosrđa, usliši nam molitve i prožmi nas
ljubavlju 
kojom je tvoj Sin ljubio svakoga čovjeka te među svojim bližnjima
pronosimo ljepotu zajedništva s tobom. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------