Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

DRUGA VAZMENA NEDJELJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo nebeskom Ocu koji svojom milošću
daruje da po vjeri u njega postanemo jedno srce i jedna duša. Recimo zajedno:

Daruj nam svoj mir, Gospodine!

 1. Daruj svojoj Crkvi mir u ovim teškim i nemirnim vremenima kako bi 
  s pouzdanjem i čvrstom vjerom nadišlasve nedaće današnjice, molimo te.
   
 2. Svetog Oca Franju, sve biskupe i svećenike osnaži snagom Duha Svetoga
  te im udijeli hrabrost u naviještanju Kristova uskrsnuća, molimo te.
   
 3. Podaj svim ljudima otvoreno srce za bližnje kako bi svoja dobra
  nesebično dijelili s potrebitima u nevolji te na taj način svjedočili
  tvoju prisutnost, molimo te.
   
 4. Učvrsti vjeru svima koji su zbog životnih problema i poteškoćaklonuli duhom
  te im podari otvoreno srce za prihvaćanje križa koji vodi k Uskrsu, molimo te.
   
 5. Svim pokojnima udijeli vječni mir te ih privedi
  u nebesko zajedništvo s tvojim Sinom, molimo te.
Nebeski Oče, milostivo pogledaj na naše molitve i obdari nas svojim mirom
kako bismo s pouzdanjem kročili zemaljskim putovima kojima nas privodiš
svome Uskrsu. Po Kristu Gospodinu našemu.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
TREĆA VAZMENA NEDJELJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Otac nam je darovao svoga Sina kao pomirnicu za
grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta kako bismo se obratili i uzvjerovali.
Okupljeni u ovom vazmenom vremenu utecimo se usrdnom molitvom.
Recimo zajedno: 

Smiluj nam se, usliši našu molitvu!
 
 1. Učini svoje vjerne dostojnim svjedocima svog spasenjskog djela, molimo te.
   
 2. Svojom moći vodi papu Franju, sve biskupe i svećenike kako bi
  hrabrim svjedočenjem tvog uskrsnuća obnovili Crkvu tebi na slavu,
  a nama na spasenje, molimo te.
   
 3. Otkloni nam svaku sumnju i podaj čvrstu vjeru u tvog Sina
  kao Pravednika i Zagovornika u nebesima, molimo te.
   
 4. Podaj duha mudrosti i razuma svima koje si postavio da vladaju
  i upravljaju narodima te ih učini svjedocima tvoje Istine, molimo te.
   
 5. Udijeli nam hrabrost da po primjeru tvoga Sina budemo
  spremni na trpljenje u borbi za Istinu, molimo te.  
Gospodine, smiluj nam se poradi naših slabosti i učini nas hrabrim i nepokolebljivim s
vjedocima svoga evanđelja. Po Kristu Gospodinu našemu.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nebeski Oče, u svome si nam Sinu darovao Dobrog Pastira
koji brine za svoje stado i za njega polaže svoj život.
S pouzdanjem se utecimo usrdnim molitvama. Recimo zajedno: 
 
Isuse, Pastiru Dobri, usliši nas!
 
 1. Podari svojoj Crkvi čvrstu vjeru i spoznaju da smo tvoje stado
  koje nikada nećeš napustiti, molimo te.
   
 2. Učini papu Franju, biskupe i svećenike dobrim pastirima svog stada
  te im podaj čvrstu vjeru i neumorno srce kako bi hrabro naučavali tvoju Riječ,
  molimo te.
   
 3. Ohrabri mladiće i djevojke da se spremno odazovu
  tvom pozivu u svećeničko i redovničko zvanje, molimo te.
   
 4. Učini muževe i očeve hrabrim pastirima svojih obitelji kako bi
  u njih unosili svjetlo tvoje vjere te svojim primjerom požrtvovnosti
  i brigom za potrebne svjedočili tvoju brigu za nas, molimo te.
   
 5. Smiluj se svim pokojnima te ih privedi na svoje vječne pašnjake, molimo te.  
Gospodine, počuj nam molitve te nas u ovim teškim trenutcima obdari
svetim i dobrim pastirima Crkve i obitelji koji će hrabro svjedočiti tvoju riječ.
Po Kristu Gospodinu našemu.   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
PETA VAZMENA NEDJELJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, loza ne donosi roda ako ne ostane povezana s trsom.
Ostanimo i mi povezani s Gospodinom kako bismo donosili mnogo roda
za spasenje svijeta. Recimo zajedno: 
 
Oče, usliši nas!
 
 1. Daruj svojoj Crkvi Duha Svetoga da djelima vrši zapovijed Božju
  čvrsto vjerujući u Isusa Krista i ljubeći bližnje, molimo te.
   
 2. Učini sve kršćane plodonosnim lozama povezanim s trsom, tvojim Sinom,
  kako bi bili na korist i spasenje svega svijeta, molimo te.
   
 3. Učini sve ljude otvorene darivanju potrebitih kako bi te kroz darivanje
  proslavili i primili vječnu nagradu u nebesima, molimo te.
   
 4. Podari svim ljudima čisto srce koje ne osuđuje, nego vjeruje u tvoju svemoć
  i želi u svijetu pronositi suosjećanje i djelatnu ljubav, molimo te. 
   
 5. Svima koji pate od tjelesnih i duševnih boli podari Duha Svetoga utješitelja
  i učini ih hrabrim svjedocima tvoje Ljubavi u trpljenju, molimo te.
Vječni Oče, dobri vinogradaru, usliši naše prošnje te nas po svojoj riječi očisti
kako bismo donosili mnogo roda svim ljudima na korist i nama na spasenje.
Po Kristu Gospodinu našemu.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji nas je toliko ljubio da je i svoga Sina poslao kao
pomirnicu za grijehe naše, utecimo se usrdnom molitvom. Recimo zajedno: 
 
Daruj nam Duha ljubavi, Gospodine!
 
 1. Tvoj nam je Sin zapovjedio da čuvamo njegove zapovijedi kako bismo ostali
  u njegovoj ljubavi. Daj da tvoja Crkva bude primjer te neiscrpne Ljubavi, molimo te.
   
 2. Isus nas je izabrao i postavio da idemo i rod donosimo da on ostane.
  Potakni sve svećenike da budu hrabri sljedbenici Isusova nauka, molimo te.
   
 3. Isus nas je toliko ljubio da nas je nazvao svojim prijateljima.
  Učini sve ljude spremnima na nasljedovanje Isusa Krista
  u ljubavi i žrtvi za svoje bližnje, molimo te.
   
 4. Bog je poslao svoga Sina u svijet da po njemu živimo.
  Nadahni mlade da u Isusu Kristu pronalaze smisao i uzor života, molimo te. 
   
 5. Isus želi da njegova radost bude u nama i da naša radost bude potpuna.
  Podaj svim pokojnima puninu te radosti u svojoj vječnosti, molimo te.
Nebeski Oče, primi ove naše molitve i učini naša srca radosnima
da mogu spremno prihvatiti Ljubav i u toj Ljubavi vršiti tvoje zapovijedi.
Po Kristu, Gospodinu našemu.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------