Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, zahvalni za dar ljubavi
koju je Bog usadio u muškarca i ženu,
te posvetio njihov odnos kako bi iz njega
izišlo potomstvo, uputimo svoje molitve:

 
 1. Kada si stvarao ovaj svijet, načinio si muškarca i ženu,
  te ih blagoslovio i darovao im vlast nad svim stvorenjima.
  Daj da tvoja Crkva razumno upravlja svime što si stvorio, molimo te. 

   
 2. Svoga si Sina ovjenčao slavom i časti jer je poniznošću i patnjom
  priveo ljude spasenju. Daj da pastiri tvoje Crkve budu vođeni
  primjerom tvoga Sina u privođenju povjerenog im stada
  tvome kraljevstvu, molimo te.

   
 3. Posvetio si odnos muškarca i žene kao bračne zajednice.
  Obdari sveti bračni savez međusobnom slogom
  i razumijevanjem te izlij na njih svoj blagoslov, molimo te. 

   
 4. Iz svetoga braka daješ da se rađa potomstvo.
  Blagoslovi sve bračne parove kako bi s ljubavlju
  primili dar djece i odgajali ih u vjeri, molimo te. 

   
 5. Kao što maleno dijete s povjerenjem gleda svoje roditelje
  koji brinu o njemu, tako bismo i mi trebali imati povjerenje
  u tvoju brigu prema nama. Podaj nam dječje povjerenje u tebe
  kao našeg Oca na nebesima, molimo te.
Zahvaljujemo ti, Oče sveti, za dar ljubavi muškarca i žene,
za sveti bračni savez i za dar djece. Odbaci od nas okorjelost srca
kako bismo jasno spoznali tvoju beskrajnu ljubav prema nama.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dobri Oče, tebi koji prosuđuješ nakane i misli naših srdaca,
i kome ništa nije skriveno, upućujemo ponizne prošnje:

 
 1. Tvoj je Sin za ovozemaljskog života riječima i djelima
  naučavao kako nam je živjeti da bismo prispjeli
  u tvoje Kraljevstvo. Podaj svojoj Crkvi mudrost
  kako bi znala nasljedovati tvoga Sina, molimo te. 

   
 2. Apostoli su ostavili svoje dotadašnje živote i krenuli
  za Isusom. Podaj svećenicima tu istu hrabrost kako bi
  živjeli prema Evanđelju i istome poučavali tvoje vjerne, molimo te.

   
 3. Svijet je danas zaslijepljen pretjeranim stjecanjem
  i uživanjem u materijalnim dobrima. Otvori nam oči
  kako bismo uvidjeli pravu vrijednost materijalnog
  i koristili ga za dobro svih ljudi,
  a ne poradi vlastite ugode, molimo te. 

   
 4. Svjedočimo sve većem zatvaranju ljudi jednih prema drugima.
  Podaj nam uvidjeti kako nismo sami sebi dostatni,
  već nam je živjeti i raditi s drugima i poradi drugih, molimo te.

   
 5. Na koncu života sve što smo stekli svojim radom
  ostavljamo na ovoj zemlji. Daj da to naše blago bude
  život vječni u nebesima, molimo te.
Bože Oče, zahvalni za primjer kako trebamo živjeti da bismo
baštinili život vječni, uputili smo ti svoje prošnje. Proslavi se u svim
našim dobrim djelima. Po Kristu, Gospodinu našemu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nebeski Oče, tvoj nas Sin uči kako je potrebno ponizno
služiti drugima da bismo zavrijedili udio u kraljevstvu Božjem.
Recimo zajedno: 

 
Nauči nas služiti, Gospodine! 
 
 1. Sveti je otac izabran da vodi Crkvu u poniznosti i služenju.
  Podari mu duha Božjega kako bi tvojom Crkvom upravljao
  služeći poput tvoga Sina, molimo te.

   
 2. Tvoji su svećenici i redovnici ostavili svoje obitelji
  i odabrali služiti Crkvi. Podaj im blago srce i neiscrpnu snagu
  da pomognu svima kojima je potrebno, molimo te. 

   
 3. Tvojom su odlukom odabrani postavljeni da budu
  vođe naroda i država. Otmi im iz srca svaku želju da
  narodima gospodare i daj da na svoju vlast gledaju
  kao na mogućnost za bolji i pravedniji svijet, molimo te.

   
 4. Mnoge si ljude pozvao da svojim radom služe drugima.
  Podari im radost u služenju, a nama da uvidimo
  vrijednost njihova služenja, molimo te.

   
 5. Svaki čovjek žudi za tvojim Kraljevstvom u vječnosti.
  Daj da se u ovome životu ne izgubimo natječući se
  za mjesto u tvome Kraljevstvu, već da ga zavrijedimo
  vršeći tvoju volju, molimo te.
 
Oče nebeski, daj da nam tvoj Sin bude jedini pravi uzor poslušnosti
i služenja kako bismo, čineći dobro drugima i živeći u službi za njihov boljitak,
stekli blago na nebesima. Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, uputimo ponizne prošnje Bogu Ocu koji uslišava
sve koji ga zazivaju raskajana i ponizna srca. Recimo zajedno: 

 
Smiluj nam se, Gospodine! 
 
 1. U današnjem evanđelju slijepi prosjak Bartimej ne prihvaća
  svoju grešnost već žudi za ozdravljenjem. Podaj svojoj Crkvi
  tu istu potrebu da se ne miri sa grešnošću,
  već vapi za tvojom blizinom, molimo te. 

   
 2. Da bismo rasli u vjeri, potrebni su nam tvoji svećenici.
  Izaberi od svojih vjernih ljude koji će ti prinositi darove
  i žrtve za grijehe, te ih vodi svojim Duhom putem vjere, molimo te.

   
 3. Mnogi su svećenici i redovnici ostavili svoje obitelji
  i krenuli u daleke krajeve naviještati tvoje evanđelje.
  Budi uz njih u svim kušnjama i daj da njihova žrtva
  urodi stostrukim plodom, molimo te.

   
 4. U raznim dijelovima svijeta žive narodi koji te još nisu upoznali.
  Ohrabri svoje vjerne da im krenu ususret te im riječju i djelima
  navijeste kraljevstvo Božje, molimo te.

   
 5. U svijetu ima mnogih bolesnih, i u duši, i u tijelu.
  Blagoslovi ih 
  u njihovim patnjama i proslavi se
  u njihovom ozdravljenju, molimo te. 
Za života često se naš duhovni život i odnos s Bogom
svodi na navike i rutinu. Svjesni sljepoće srca molimo
Boga Oca da nam se smiluje kako bismo u tami svijetaugledali
svjetlo istinskoga života. Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vječni Oče, tvoj nas Sin uči kako su najvažnije zapovijedi ljubav
prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Želimo vršiti ove zapovijedi,
no svjesni smo svoje slabosti. Stoga ti upućujemo ponizne molitve:

 
 1. Tvoj nas Sin poučava kako trebamo uvijek i u svemu ljubiti Boga,
  a potom i jedni druge kao same sebe. Podaj svojoj Crkvi
  da može čuti nauk tvoga Sina te sveto živjeti i djelovati
  prema zapovijedima ljubavi, molimo te. 

   
 2. Tvoji su svećenici posvećeni da, poput tvoga Sina,
  prinose žrtvu za grijehe naroda. Učini ih dostojnima
  vršiti povjerenu im službu, molimo te. 

   
 3. Prva je i najvažnija zapovijed da ljubimo Boga svim srcem,
  svom dušom i svim umom svojim. Podaj nam shvatiti kako je
  pouzdanje u Boga i ljubav prema njemu zalog za budućnost,
  molimo te.

   
 4. Druga je zapovijed ljubav prema bližnjemu.
  Daj da pristupamo jedni drugima s ljubavlju i poštovanjem
  kako bismo svijet preobrazili na sliku Božju i vratili mu ljepotu
  koja se izgubila poradi naših grijeha, molimo te.

   
 5. Naši su pokojni potrebni tvoga milosrđa.
  Smiluj im se i oprosti im grijehe poradi ljubavi
  kojoj nas uči tvoj Sin, molimo te.

Oče vječni, tvoja ljubav prema nama nema granica. Iako je nismo dostojni,
molimo te, ne napuštaj nas zbog naših slabosti, nego nas uvijek preobražavaj
na svoju sliku. Po Kristu, Gospodinu našemu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------