Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, u našu je dušu usađena nada u vječnost s nebeskim Ocem.
Potaknuti evanđeoskim odlomkom na budnost i molitvu, utecimo se Bogu Ocu
poniznim prošnjama:

Privedi nas, Oče, na svoj put!
 
 1. Tvoja se Crkva priprema za rođenje tvoga Sina.
  Prizovi joj u svijest da nasljeduje svete apostole
  i tako napreduje na putu života pripremajući srca
  za Gospodinov dolazak, molimo te. 
   
 2. Tvoj je Sin svoje učenike uputio u zbivanja posljednjih vremena
  ali im i dao ohrabrenje u slici budnosti i molitve. Učvrsti papu Franju,
  sve biskupe i svećenike u budnosti i molitvi kako bi povjerenom narodu
  pružali pravi primjer vjere, molimo te.
   
 3. Mnogi ljudi ne misle na kraj ovozemaljskog života i sve svoje misli
  usmjeravaju na uživanje ovozemaljskih dobara. Otvori im oči da uvide
  prolaznost života i usmjere svoj pogled na tvoga Sina, molimo te. 
   
 4. Okupljeni oko tvoga stola na početku došašća,
  pripremamo svoja srca za dolazak tvoga Sina.
  Podaj nam, ne samo danas već svakoga dana,
  budno i u molitvi pripravljati svoja srca
  da u svijetu zrcale prisutnost Božju, molimo te. 
   
 5. Naši su se pokojni trudili prepoznavati tvoga Sina
  u ovozemaljskom životu i živjeti prema njegovim riječima.
  Daj da i On njih prepozna po završetku vremenitosti
  i uvede ih u svoju vječnost, molimo te.
Oče nebeski, poslušaj ove naše prošnje i po svojoj ih dobroti usliši.
Posveti ovo došašće budnom tišinom i pouzdanom nadom
u Tvoju svemoć te nas sačuvaj svake tjeskobe i straha
kada tvoj Sin dođe u svojoj slavi da nas otkupi. 
Po Kristu, Gospodinu našemu.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Potrebni neizmjerne Božje ljubavi u kojoj žudimo ljubiti jedni druge
i plodonosno živjeti za vječnost u kraljevstvu Božjem,
uputimo Bogu Ocu svoje molitve. Recimo zajedno:

Očisti nam srca, Gospodine!
 
 1. Posvetio si svećenike svoje Crkve i poučio ih kako
  pripravljati put tvome Sinu u srcima svojih vjernika.
  Daj da hrabro vrše povjerenu im službu kako bi svoje
  vjernike čiste i besprijekorne doveli pred tvoga Sina, molimo te. 
   
 2. Ivan Krstitelj je životom i djelima pozivao na obraćenje
  koje vodi k spasenju. Otvori svim ljudima oči i srce kako bi
  spoznali svoju grešnost i podaj im snage za istinsko obraćenje,
  molimo te.
   
 3. Prvi je korak svakoga obraćenja prihvaćanje stvarnosti
  i želja za promjenom. Učini sve ispovjednike vrsnim
  poznavateljima ljudskih srdaca kako bi znali ljude
  usmjeriti na put promjene, molimo te.
   
 4. Svjedočimo velikom zatvaranju ljudi jednih prema drugima
  i nedostatku prave i iskrene ljubavi. Oslobodi nas površnosti
  i sebeljublja te nam otvori srca da uvidimo potrebe drugih
  i da ih ljubimo kako nas tvoj Sin uči, molimo te. 
   
 5. Svi smo na putu ka koncu vremenitosti. Daj da se
  neprestano trudimo pripravljati put Gospodinu
  kako bismo po završetku ovozemaljskog života
  uživali spasenje u tvome kraljevstvu, molimo te.
Tvoja nas ljubav pokreće i obraća na bolje kada joj se prepustimo da nas vodi.
Daj da budemo otvorena srca za prihvaćanje obraćenja kako bi svako tvoje
dobro djelo u nama započeto bilo i dovršeno za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našemu.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
BEZGREŠNO ZAČEĆE BL. DJ. MARIJE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zahvalni za dar Majke Marije, po kojoj je utjelovljeno Božje obećanje
spasenja ljudskoga roda, utecimo se poniznim prošnjama:

Učini djela čudesna i spasi narod svoj! 
 
 1. Anđeo je Gabriel Mariji navijestio Božji plan milosti i spasenja.
  Podaj svojoj Crkvi neumorno riječima i djelima naviještati
  spasenje svega svijeta, molimo te.
   
 2. Djevicu Mariju si predodredio za majku svome Sinu,
  a ona je svojom slobodnom voljom na to pristala.
  I svećenici su slobodnom voljom pristali biti pastirima tvoga stada.
  Podari im potpuno pouzdanje u tvoju pomoć na tom putu, molimo te. 
   
 3. Sveta je Elizabeta milošću Božjom, unatoč godinama, začela sina.
  Podaj svim ženama svijeta osjetiti milost majčinstva i zahvalna srca
  čuvati taj Božji dar, molimo te.
   
 4. Mnoge su trudne žene ostavljene same i bespomoćne.
  Kao što si Mariji pružio oslonac u svetome Josipu,
  i njima budi na pomoć u svim teškoćama i bolima
  kako bi hrabro prihvatile novi život, molimo te.
   
 5. Prava se vjera očituje u poslušnosti i predanju tvojoj Riječi.
  Daj nam svima živjeti i djelovati u vjeri kako tebi ništa nije
  nemoguće i po njoj jednom prispjeti u tvoje kraljevstvo, molimo te.
Hvala ti, Bože Oče, što nas neizmjerno ljubiš i što nas ne prepuštaš grijehu
koji vodi u smrt i što nam po Mariji daješ primjer povjerenja u tvoju svemoć.
Daj nam zavrijediti njen zagovor pred tvojim prijestoljem u vječnosti.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, radosni zbog skorog rođenja Isusa Krista, čime je
započelo naše spasenje, utecimo se svevišnjem Ocu usrdnim prošnjama: 

Saberi nas u svoju žitnicu! 
 
 1. Današnja nas čitanja potiču na radost zbog tvoje blizine.
  Neka Crkva uvijek radosno naviješta tvoja veličanstvena djela
  koja činiš iz ljubavi prema svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Sveti nas Pavao poziva na blagost spram svima.
  Daj da svećenici tvoje Crkve primjerom tvoje blagosti
  isto postupaju s povjerenim im narodima, molimo te.
   
 3. Ljudima, koje si postavio na čela naroda,
  podari zdrav razum kako bi vladali na pošten
  i moralan način, ali još više s ljubavlju obnašali
  povjerenu im dužnost, molimo te.
   
 4. Ivan Krstitelj nas uči kako postupati s ovozemaljskim dobrima
  koja su nam darovana. Podaj nam dijeliti svoja dobra s potrebitima
  da bismo bili dostojni tvoga kraljevstva, molimo te.
   
 5. Usmjeravajući svoj pogled i svoju snagu na životne brige i probleme,
  lišavamo sami sebe tvoje blizine i ljubavi. Daj nam uvidjeti kako je
  zahvalnost za tvoju blizinu put prema ostvarenju naših molitvi i čežnji,
  molimo te. 
Primi i usliši, Gospodine, ove naše prošnje i daj da se, iščekujući krštenje
u Duhu Svetom koje nam Ivan Krstitelj naviješta dolaskom Kristovim,
radujemo što smo otkupljeni tvojom milošću. Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, približilo se naše spasenje. Otvorimo stoga svoja srca i uši
Božjoj riječi koja nastanjuje mir među nama, i uputimo svome Ocu ponizne molitve.
Recimo zajedno:

Daj nam svoj mir, Gospodine!
 
 1. Tvoja se Crkva veseli milosnom daru rođenja tvoga Sina.
  Obdari ju svetim mirom da može u punini doživjeti susret
  s Isusom i produbiti svoju vjeru, molimo te. 
   
 2. Papu Franju, sve biskupe i svećenike, redovnike i redovnice
  učini radosnim navjestiteljima tvoje Riječi i daj da uvijek uživaju
  zagovor nebeske Majke, molimo te. 
   
 3. U današnjem evanđelju čitamo o Marijinom pohodu
  svetoj Elizabeti. Daj nam uvidjeti potrebu blizine bližnjih,
  osobito pohođenja starih i nemoćnih, te u svojim pohodima
  darivati istinsku radost kakvu je Marijin pohod donio Elizabeti,
  molimo te. 
   
 4. Okupljeni oko tvoga stola, pozvani smo vršiti tvoju volju
  u kojoj nas posvećuješ prinosom tijela tvoga Sina.
  Daj da se uvijek odazivamo tvome pozivu
  i spremno vršimo tvoju volju, molimo te. 
   
 5. Na završetku ovozemaljskog života, daj pojaviti nam se
  pred tvojim licem. Budi nam blag spram naših grijeha i propusta,
  te nas uvedi u vječni mir u tvome nebeskom kraljevstvu, molimo te.
Oče sveti, zahvaljujemo ti za sve milosti koje smo primili u ovome došašću.
Podaj nam poput Marije uvijek i u svemu prihvaćati tvoju volju
te radosna srca i u miru proslaviti rođenje tvoga Sina.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------