Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nebeskom Ocu, čiji nas Sin čudesima uči Božjoj svemoći i potpunom pouzdanju
u njegovu pomoć u svakoj životnoj situaciji, uputimo ponizne prošnje:
 1. Pretvorivši vodu u vino, tvoj je Sin u Kani Galilejskoj učinio prvo čudo.
  Daj da se tvoja Crkva neprestano napaja na izvoru Kristove ljubavi, molimo te. 
   
 2. Isusova je Majka nazočnima na svadbi ukazala na povjerenje
  koje moramo imati u njezina Sina. Podaj svećenicima svoje Crkve
  vjeru poput Marijine kako bi toj istoj vjeri poučavali povjereni im puk, molimo te.
   
 3. Sveti nas Pavao uči kako se Duh Božji očituje u svakome čovjeku
  preko određenog dara. Podaj nam spoznati dar koji nam je usađen u srce
  te ga za života ispravno koristiti na dobrobit sebi i bližnjima, molimo te. 
   
 4. Mnogi se zaručnici spremaju za bračni život.
  Daj da, u svakoj životnoj situaciji koja će ih snaći,
  mole i traže blizinu i zaštitu tvoga Sina, molimo te. 
   
 5. Kao što nas za ovozemaljskog života okupljaš oko svoga stola
  i hraniš svojom ljubavlju, podaj nam tako jednom i u vječnosti
  uživati u tvojoj slavi u nebeskom kraljevstvu, molimo te.
Oče nebeski, na putu života se često ispriječe teškoće i problemi,
a slabi i grešni kakvi jesmo, zaboravljamo na tvoju svemoć.
Usmjeri nam srca prema sebi koji uvijek djeluješ u pravi čas. 
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu Ocu koji nam je po prorocima
navijestio svoju Riječ i po njoj na nas izlio milost spasenja. Recimo zajedno:
 
Pouči nas svojim zakonima, Gospodine!
 1. Po Duhu smo Božjem svi u jedno tijelo kršteni. Daj da se tvoja Crkva
  kao mnoštvo udova jednog tijela vječno napaja na tvom izvoru i tako
  svjedoči snagu zajedništva u Kristu, molimo te. 
   
 2. Papu, biskupe i svećenike posvetio si i poslao da naviještaju i tumače
  tvoje riječi narodima. Ražari im srca da mogu primiti tvoj dar
  i radosno ga svjedočiti, molimo te.
   
 3. Svakom je čovjeku od Boga darovano određeno poslanje.
  Podaj nam prepoznati kojim nam je putem ići te raditi
  na dobrobit ljudi koji nas okružuju i kojima smo potrebni, molimo te.
   
 4. Svakoga nas dana okupljaš oko svoga oltara da slušamo
  riječi svetoga Pisma. Daj da te riječi dopru do naših srdaca i umova
  te postanu životvorne i djelatne u našim životima, molimo te.
   
 5. Naši su pokojni slušali tvoje riječi te ih hrabro životom
  i djelima svjedočili. Iskaži im svoje milosrđe i nagradi ih
  mjestom u svome kraljevstvu u vječnosti, molimo te.


Bože Oče, uputili smo ti svoje molitve u nadi da ćeš ih uslišiti. Molimo te,
nemoj nam uskratiti svoga Duha, već nam, po svome smilovanju, podaj da
nas vodi putem spasenja i preobražava naša srca kako bismo radosno živjeli
i djelovali kao mnogi udovi jednoga tijela. Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, utecimo se iskrenim prošnjama vječnom Ocu
koji nam je u svome Sinu dao pravi primjer kako ljubiti Boga i bližnje.
Recimo zajedno:

Nauči nas ljubiti, Gospodine!

 1. Tvoja je Crkva potrebna obraćenja i ponovnog vraćanja na tvoj put.
  Obdari je Svetim Duhom da snažnije prione uz tvoju Riječ
  i sve svoje pouzdanje stavi u tvoje ruke, molimo te.
   
 2. Tvoji su proroci bili snažni bedemi društva po kojima se tvoja milost
  izlijevala na narode. Podaj svećenicima tu istu snagu i gorljivost
  u naviještanju tvoga spasenja, molimo te.
   
 3. Mnogi su svećenici i laici odabrali misionarski poziv kako bi tvoju ljubav
  donijeli u zabačene krajeve svijeta. Budi uz njih u svim teškoćama koje ih
  ogu snaći na tom putu i hrabri ih svojom ljubavlju, molimo te. 
   
 4. Iz narodâ si izabrao ljude i postavio ih kao vladare da upravljaju državama
  i kraljevstvima svijeta. Daj da vladaju pravedno i razborito te da svoje
  pouzdanje stave u tvoje milosrdno srce, molimo te.
 5. Naši su se pokojni u životnim kušnjama oslanjali na tvoju providnost
  i u svemu te nastojali slijediti. Podaj im u vječnosti gledati te licem u lice,
  molimo te.
Oče vječni, primi ove naše prošnje i milostivo ih usliši. Želimo se u svemu oslanjati
na tvoje očinsko srce kako bismo te u vječnosti mogli savršeno spoznati.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu Ocu i dozvolimo mu da
preoblikuje ustaljenost naše svakodnevice kroz ovaj istinski susret u njegovu domu: 
 1. Tvoja je Crkva zajednica ljudi koji unatoč svojoj grešnosti
  ustraju na putu ka spasenju. Obdari je poniznošću i vodi
  svojim milosrđem kako bi bila odjek Božje riječi u svijetu, molimo te. 
   
 2. Naši su svećenici iskusili tvoju blizinu i ljubav, te prihvatili pastirsku službu
  usprkos svim poteškoćama. Ojačaj ih svojim Duhom kako bi revno i s ljubavlju
  vršili povjerenu im službu, molimo te.
   
 3. Mnoge mladiće i djevojke i danas pozivaš u svećenički i redovnički stalež.
  Podari im hrabrost i otvoreno srce za  prihvaćanju poslanja u koje ih pozivaš,
  molimo te.
   
 4. Ljudima si povjerio razna poslanja u društvu kako bi zajednički pridonosili
  boljitku svijeta. Po svojoj nam ljubavi podari potrebne sposobnosti kako bi
  svoje poslanje vršili stručno i pravedno, molimo te.
   
 5. Sve nas pozivaš da u svojoj različitosti pristupimo tvome oltaru
  jednaki pred tobom. Hrani nas svojom riječi i kruhom života
  te pripremaj kroz ovaj život za vječnost u tvome kraljevstvu, molimo te.
Bože Oče, od tebe nam dolazi milost da možemo uvidjeti i priznati svoju grešnost.
Počuj ove naše molitve i mijenjaj naše živote u svakom susretu s tobom.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, stavimo svoje pouzdanje u Boga koji je uvijek isti i neprolazan 
kako bismo primili plaću u nebu i baštinili život vječni. Recimo zajedno:
 
Bože, povedi nas pravim putem!
 1. Učiš nas kako je pouzdanje u tebe, našeg Stvoritelja,
  put ka primanju tvoga blagoslova. Izlij obilje blagoslova
  na svoju Crkvu kako bi hrabro svjedočila vjeru u Kristovo uskrsnuće,
  molimo te. 
   
 2. Mnogi svećenici trpe razne pogrde poradi tvoga imena.
  Budi uz njih te ih učini hrabrim i radosnim navjestiteljima
  tvoga imena u svakome društvu i narodu, molimo te. 
   
 3. U svijetu ima mnogih ljudi koji trpe siromaštvo i glad.
  Potakni nas na iskazivanje milosrđa prema potrebitima
  i zahvalnost što možemo darivati, molimo te. 
   
 4. Mnogi su ljudi pritisnuti bolima i svojim životnim problemima.
  Utješi ih svojom očinskom ljubavlju kako bi u križu prepoznali
  istinsku radost što ih ne napuštaš, molimo te.
   
 5. Onima koji su za života vjerovali u uskrsnuće tvoga Sina
  podaj u vječnosti uživati blaženi mir u tvojoj slavi, molimo te.
Dobri Bože, svakoga dana iznova daješ da izabiremo put kojim ćemo kročiti
ovim životom. Neka naš put uvijek bude put dobra i pravednosti u kojem
svo svoje pouzdanje stavljamo u tvoje milosrdno srce. Po Kristu, Gospodinu našemu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------