Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Pedesetnica. Duhovi

28. svibnja 2023.


Ulazna pjesma
Ljubav je Božja
razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom
koji prebiva u nama, aleluja.
(Rim 5,5; 10,11)


Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine
posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:
nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve
i otvori nam svu istinu.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Svi se napuniše Duha Svetoga,
razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja.
(Dj 2,4.11)


Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
čuvaj u nama milost koju si dao,
da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje
a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.
Po Kristu.

Prvo čitanje Dj 2, 1-11

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su ­boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34
Pripjev:Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.


Drugo čitanje 1Kor 12, 3b-7,12-13
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
Doista, kao što je tijelo jedno te ima ­mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi,
bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni.
I svi smo jednim Duhom napojeni.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja
Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!


Evanđelje Iv 20, 19-23
Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu,
dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im:
»Mir vama!«
To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok.
I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.
Isus im stoga ponovno reče:
»Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im:
»Primite Duha Svetoga.
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se;
kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Mladen Horvat: Kad Crkva razumljivo govori i ako se međusobno opraštaju grijesi, zajednica raste