Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Pepelnica

14. veljače 2024.


Ulazna pjesma
Ti, Gospodine, ljubiš sva bića,
i ne mrziš ni jedno koje si stvorio.
Blago kažnjavaš prestupnike,
koriš ih i opominješ za grijehe njihove,
da se ostave zloće, jer ti si Bog naš.
(Mudr 11,24-25.27)


Zborna molitva
Gospodine,
započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi.
Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće
i ustrajnost u dobrim djelima.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine,
na početku korizme prinosimo ti ovu žrtvu.
Molimo te da nam djela pokore i ljubavi
ukrote zle požude te čisti od grijeha proslavimo muku tvoga Sina.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Onaj što o Zakonu Gospodnjem misli dan i noć
u svoje vrijeme plod donosi.
(Ps 1,2-3)


Popričesna molitva
Gospodine, primljena otajstva nek nam pomognu u korizmenom zalaganju
da naši postovi budu tebi mili a nama ljekoviti.
Po Kristu.

Prvo čitanje Jl 2,12-18

Razderite srca, a ne halje svoje!

Čitanje Knjige proroka Joela

»Sada, govori Gospodin, vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i ­kukajuć.« Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Go­spodinu, Bogu svome, jer on je nježnost ­sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat ­dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Gospodinu, Bogu ­našemu! Trubite u trublju na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite ­djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe, a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Gospodnje. Neka mole: »Smiluj se, Gospodine, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?« Tad Gospodin, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 51,3-6a.12-14 i 17

Pripjev: Smiluj se, Gospodine, jer sagriješismo!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.


Drugo čitanje 2Kor 5,20-6,2

Pomirite se s Bogom… Evo, sad je vrijeme spasa!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Kristovi smo poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zakli­njemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: »U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti.« Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Mt 4,17

Obratite se, govori Gospodin;
približilo se kraljevstvo Božje.


Evanđelje Mt 6,1-6.16-18

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti na­pro­tiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskr­šćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti napro­tiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori ­vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao lice­mjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE