Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta korizmena nedjelja

17. ožujka 2024.


Ulazna pjesma
Dosudi mi pravo,
i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne,
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka,
jer ti si, Bože, zaklon moj!
(Ps 43,1-2)


Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,
tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.
Daj da i mi tvojom pomoću
odvažno stupamo putem njegove ljubavi.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Svemogući Bože, usliši nam prošnje.
Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:
djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha.
Po Kristu.

 

Pričesna pjesma
Zaista, zaista kažem vam:
ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre,
ostaje samo;
ako li umre, donosi obilat rod.
(Iv 12,24-25)


Popričesna molitva
Svemogući Bože,
pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.
Po Kristu.

Prvo čitanje Jr 31,31-34

Sklopit ću novi savez i grijeha se više neću spominjati.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ­ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar ­njihov – govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – govori Gospodin: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ’Spoznajte Gospodina!’ jer svi će me poznavati, i malo i veliko – govori Gospodin – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 51,3-4.12-15

Pripjev:Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.


Drugo čitanje Heb 5,7-9

Naviknu slušati, te posta začetnik vječnoga spasenja.

Čitanje poslanice Hebrejima

Braćo: Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Iv 12,26

Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin;
i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.


Evanđelje Iv 12,20-33

Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Među onima koji su se ­došli klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa ­Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im ­odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!«

Uto dođe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«

Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo go­voraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.«

Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.« To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Daniel Patafta: Površan pogled ne vodi prema Istini


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.