Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta nedjelja kroz godinu

6. veljače 2022.
 
 
Ulazna pjesma
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice pred Gospodinom
koji nas stvori, jer on je Gospodin, Bog naš. (Ps 95, 6-7)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,
a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te:
snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.
Po Gospodinu.

 
Darovna molitva
Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života.
Molimo te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti, dušu zgladnjelu
on napuni dobrima. (Ps 107, 8-9)
 
 
Popričesna molitva
Bože, htio si da jedemo od jednog kruha
i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom
budemo jedno u Kristu i u radosti plodni
za spasenje svijeta. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Iz 6, 1-2a.3-8
Evo me, mene pošalji!

Čitanje Knjige proroka Izaije

One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi i klicahu jedan drugome: »Svet! Svet! Svet! Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja slave njegove!« Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh: »Jao meni, propadoh  jer čovjek sam nečistih usana. U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!« Jedan od serafa doletje k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usta i reče: »Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.« Tada čuh glas Gospodnji: »Koga da pošaljem? I tko će nam poći?« Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 138, 1-5. 7c-8
 
Pripjev: Pred licem anđelâ pjevam tebi, Gospodine.

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca 
jer si čuo riječi mojih usta. 
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
 
Zahvaljujem imenu tvojem 
za tvoju dobrotu i vjernost. 
Kad sam te zazvao, uslišio si me, 
dušu si moju pokrijepio.

Nek ti zahvaljuju, Gospodine, 
svi kraljevi zemlje kad čuju riječi usta tvojih, 
nek pjevaju putove Gospodnje: 
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«

Gospodine, tvoja me desnica spašava! 
Gospodin će dovršiti što započe za me! 
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: 
djelo ruku svojih ne zapusti!


Drugo čitanje 1Kor 15, 3-8.11  ( kraća verzija )
Ovako propovijedamo, ovako vjerujete.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni. Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Mt 4, 19
Hajdete za mnom, govori Gospodin,
učinit ću vas ribarima ljudi
 
 
Evanđelje Lk 5, 1-11
Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: 
Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napu­niše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isu­sovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve pođoše za njim.
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Danimir Pezer: Od Boga pozvani