Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta nedjelja kroz godinu

5. veljače 2023.


Ulazna pjesma
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice
pred Gospodinom koji nas stvori,
jer on je Gospodin, Bog naš.
(Ps 95,6-7)


Zborna molitva
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,
a tvoja zaštita jedina sigurnost.
Molimo te: snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, ti nam jelo i piće
daješ za održanje vremenitoga života.
Molimo te da nam postanu
i otajstvo vječnoga spasenja.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti,
dušu izgladnjelu on napuni dobrima.
(Ps 107, 8-9)


Popričesna molitva
Bože, htio si da jedemo od jednoga kruha
i pijemo  iz jedne čaše.
Daj da životom budemo jedno u Kristu
i u radosti plodni za spasenje svijeta.
Po Kristu.


Prvo čitanje Iz 58,7-10
Sinut će poput zore tvoja svjetlost.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Podijeli kruh svoj s gladnima,
uvedi pod krov svoj beskućnike,
odjeni onog koga vidiš gola
i ne krij se od onog tko je tvoje krvi.
Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom.
Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit,
kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’
Ukloniš li iz svoje sredine jaram,
ispružen prst i besjedu bezbožnu,
dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati.«
Riječ je Gospodnja.


Pripjevni psalam Ps 112,4-8a.9
Pripjev:Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce
uzdajuć se u Gospodina.

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.


Drugo čitanje 1Kor 2,1-5
Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvi­šenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista,
i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu
i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje
moje ne bijaše u uvjerljivim rije­čima mudrosti,
nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša
ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.
Riječ je Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja Iv 8,12
Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin,
tko ide za mnom, imat će svjetlost života.


Evanđelje Mt 5,13-16
Vi ste svjetlost svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi,
čime će se ona osoliti? Nije više ni za što
nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta.
Ne može se sakriti grad što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu,
nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima
da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega
koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Danimir Pezer: Identitet pravih učenika