Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta vazmena nedjelja

2. svibnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna,
pred poganima pravednost objavi, aleluja!   (Ps 98, 1-2)
 
 
Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:
udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,
kojom nas činiš dionicima božanske naravi: 
daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin:
tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda, aleluja! 
(Iv 15, 1.5)
 
 
Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod.
Nahra­nio si nas nebeskim otaj­stvi­ma:
daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Dj 9, 26-31
Pripovjedi im kako je Pavao na putu vidio Gospodina.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik. Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo. Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga. Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz. Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 22, 26b-28.30
 
Pripjev:  Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!

Pred štovateljima ću tvojim
izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!
 
Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti sve obitelji pogana.
Njemu će se jedinom klanjati
svi velikani zemlje,
pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.
 
I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati sljedećem koljenu, 
o njegovoj pravdi navješćivati 
narodu budućem: »Ovo učini Gospodin!«
 
 
Drugo čitanje 1Iv 3, 18-24
Ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo i ljubimo.
 
Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja Iv 15, 4a.5b
Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin: 
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.
 
 
Evanđelje Iv 15, 1-8
Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Josip Bošnjaković: Ostanite u meni i ja u vama