Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Petnaesta nedjelja kroz godinu

14. srpnja 2024.


Ulazna pjesma
Ja ću se u pravednosti pojaviti pred tobom,
nasitit ću se kad se očituje slava tvoja.
(Ps 17,15)


Zborna molitva
Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine
da se na pravi put vrate.
Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno,
a traže što mu priliči.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine,
pogledaj darove Crkve moliteljice
da po pričesti napredu­jemo u svetosti života.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje, i ja u njemu,
govori Gospodin.
(Iv 6,57)


Popričesna molitva
Gospodine,
primili smo tvoje darove.
Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva
napredujemo u svetosti života.
Po Kristu.

Prvo čitanje Am 7,12-15

Idi, proroče, k narodu mojemu!

Čitanje Knjige proroka Amosa

U one dane:
Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji: »Nisam ja prorok ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smokava. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče: ’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 85,9ab-14

Pripjev:Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.


Drugo čitanje Ef 1,3-14

U njemu nas izabra prije postanka svijeta.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prije­stu­pa po bogatstvu njegove milosti. Nju pre­obilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova da se provede punina vremenâ: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu. U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, svetim, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu slave njegove.

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja usp. Ef 1,17-18

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca te upoznamo koje li nade u pozivu našemu.


Evanđelje Mk 6,7-13

Poče ih slati.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Josip Bošnjaković: Biti slobodan za bitno znači oslobađati se ne-bitnog


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.