Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Prva korizmena nedjelja

18. veljače 2024.


Ulazna pjesma
Zazvat će me a ja ću ga uslišiti,
spasit ću ga i proslaviti, nasitit ću ga danima mnogim.
(Ps 91,15-16)


Zborna molitva
Svemogući Bože,
udijeli da godišnjom proslavom korizme
napredujemo u spoznaji Isusa Krista
i u životu slijedimo njegov primjer.
Koji s tobom.


Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti kruh i vino
za žrtvu što je slavimo na početku korizme.
S tim darovima uključi i nas
u predanje svoga Sina Isusa Krista.
Koji živi.


Pričesna pjesma
Ne živi čovjek samo o kruhu
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
(Mt 4,4)


Popričesna molitva
Gospodine,
nasitio si nas kruhom s neba.
Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.
Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom, kruhom živim i pravim,
i živjeti od svake riječi što izlazi iz tvojih usta.
Po Kristu.

Prvo čitanje Post 9,8-15

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim:
»Evo, sklapam savez svoj s vama
i s vašim potomstvom poslije vas
i sa svim živim stvorovima što su s vama:
s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima,
sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji.
Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne
neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«
I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji sta­vljam između sebe i vas
i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka:
Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje.
Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže,
spomenut ću se saveza svoga,
saveza izme­đu mene i vas i stvorenja svakoga živog:
potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 25,4bc-5ab.6 -7bc.8-9

Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.


Drugo čitanje 1Pt 3,18-22

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije,
pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu –
ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici
koji bijahu nekoć nepokorni,
kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino,
dok se gradila korablja u kojoj nekolicina,
to jest osam duša, bî spašena vodom.
Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje
tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest
upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu,
pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Mt 4,4b

Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.


Evanđelje Mk 1,12-15

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Duh nagna Isusa u pustinju.
I bijaše u pustinji četrdeset dana,
gdje ga je iskušavao Sotona;
bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
A pošto Ivan bijaše predan,
otiđe Isus u Galileju.
Propovijedao je evanđelje Božje:
»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Taras Barščevski: Od ropstva grijeha do slobode sinova Božjih


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.