Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Prva nedjelja došašća

28. studenoga 2021.
 
 
Ulazna pjesma
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju,
u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!
Koji se u tebe uzdaju, postidjeti se neće. (Ps 25, 1-3)
 
 
Zborna molitva
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas,
kad dođe, postavi sebi s desne i uvedi u kraljevstvo nebesko.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.
U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:
daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj. (Ps 85, 13)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:
po njima nas u prolazu zemaljskim životom naučiti ljubiti vječna nebeska dobra. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Jr 33, 14-16
Učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni.
 
Čitanje Knjige proroka Jeremije

»Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: Gospodin – Pravda naša.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 25, 4b-5.8-10.14
 
Pripjev: K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.
 
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina
za onog koji čuva savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.
 
 
Drugo čitanje 1Sol 3, 12 – 4, 2
Učvrstio vam Gospodin srca za dolazak Kristov.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: 
Dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.
Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: 
primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje 
i daj nam svoje spasenje.
 
 
Evanđelje Lk 21, 25-28.34-36
Približuje se vaše otkupljenje.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u obla­ku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.
Pazite na se da vam srca ne otežaju u pro­ždr­ljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zam­ka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina ­Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE:
Ivan Bodrožić: Pripraviti se za utjehu Božju