Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Rođenje Blažene Djevice Marije

8. rujna 2021.
 
 
 
Ulazna pjesma
Radosno svetkujemo Rođenje blažene Marije Djevice:
iz nje se rodilo Sunce pravde, Krist, Bog naš!
 
 
Zborna molitva
Gospodine, obdari nas nebeskom milošću:
rođenjem Isusovim iz Djevice počelo je naše spasenje;
daj da nam blagdan njezina rođenja učvrsti mir. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Pomoglo nam, Gospodine, čovjekoljublje tvoga Sina.
Rođenjem od Djevice on Majčina djevičanstva
nije umanjio nego posvetio: nek nas oslobodi krivice
da ti omili dar naš žrtveni. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Evo, Djevica će začeti Sina,
on će spasiti narod svoj od grijeha.
(Iz 7, 14; Mt 1, 21)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, svoju si Crkvu okrijepio svetim otajstvima.
Daj da se raduje zbog rođenja Djevice Marije,
jer je ono svemu svijetu nada i zora spasenja. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Mih 5, 1-4a
…dok ne rodi ona koja ima roditi.
 
Čitanje Knjige proroka Miheja

Ovo govori Gospodin: »I ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti, na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom Imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. On – on je mir!«
Riječ Gospodnja.
 
 
ili: Rim 8, 28-30
Koje Bog predvidje, te i predodredi. 
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi. 
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 13, 6
 
Pripjev: Radujem se u Gospodinu, radujem.

Ja se u tvoju dobrotu uzdam, 
nek mi se srce raduje spasenju tvome!
 
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, 
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!
 
 
Pjesma prije evanđelja
Sretna li si, Djevice Marijo, i svake hvale predostojna, 
jer se iz tebe rodilo Sunce pravde, Krist Bog naš!
 
 
Evanđelje Mt 1, 1-16.18-23
Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Nje­go­­-va majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Go­spodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ­ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od ­Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenu­ti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog.
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Divi se Mariji i znat ćeš tko je Bog