Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu

28. srpnja 2024.


Ulazna pjesma
Bog je u svom svetom prebivalištu,
Bog što u svom domu ujedinjuje svoj narod:
on daje moć i silu narodu svome.
(Ps 68,6-7.36)


Zborna molitva
Bože, zaštito i uzdanje naše,
bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.
Umnoži nad nama svoje milosrđe,
da se po tvom promislu i vodstvu
tako služimo zemaljskim dobrima
te srcem prionemo za nebeska.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove
dobivene od tvoje darežljivosti,
da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život
i dovedu nas u vječnu radost.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!
(Ps 103,2)


Popričesna molitva
Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.
Molimo te da nam bude na spasenje
što nam je u svojoj neiskazanoj ljubavi on darovao.
Koji živi.


Prvo čitanje 2Kr 4,42-44

Jest će i preostat će.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane:
Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: »Daj ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 145,10-11.15-18

Pripjev:Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.


Drugo čitanje Ef 4,1-6

Jedno tijelo, jedan Gospodin, jedna vjera, jedan krst.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Lk 7,16

Prorok velik usta među nama!
Pohodi Bog narod svoj!


Evanđelje Iv 6,1-15

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:

Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.

Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu.

Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.

Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Danijel Patafta: Od praznine do obilja


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.