Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sedma vazmena nedjelja

21. svibnja 2023.


Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja.
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, aleluja.
(Ps 27,7-9)


Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo
da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
Usliši nam molitvu:
daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama
do svršetka svijeta, kako je obećao.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose
i molitve svojih vjernika.
Daj da po ovoj svetoj službi
i mi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Molimo te, Oče,
da budu jedno
kao što smo mi jedno, aleluja!
(Iv 17, 22)


Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju,
i po ovim nam svetim otajstvima učvrsti nadu
da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti
što je počelo u Kristu, našoj Glavi.
Koji s tobom.

Prvo čitanje Dj 1,12-14
Bijahu jednodušno postojani u molitvi.

Čitanje Djela apostolskih
Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruza­lema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 27, 1.4.7-8a
Pripjev:Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«


Drugo čitanje 1Pt 4,13-16
Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama!

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Iv 14,18
Neću vas ostaviti kao siročad,
govori Gospodin:
idem i doći ću k vama,
radovat će se srce vaše.


Evanđelje Iv 17, 1-11a
Oče, proslavi Sina svoga!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pro­govori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život ­vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi ­mene kod ­sebe onom slavom koju imadoh kod ­tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Daniel Patafta: Molitva i Duh Sveti


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.