Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta nedjelja kroz godinu

13. veljače 2022.
 
Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi imena svoga
vodi me i ravnaj! (Ps 31, 3-4)
 
 
Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu.
Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti i obnovi na sliku Kristovu,
da vršimo tvoju volju i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
(Iv 3,16)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba.
Daj da ga uvijek budemo gladni
jer nam daje pravi život.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
Prvo čitanje Jr 17, 5–8
Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzda u Gospodina.
 
Čitanje Knjige proroka Jeremije
 
Ovo govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj. Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 1, 1-4.6

Pripjev: Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, 
ne staje na putu grešničkom 
i ne sjeda u zbor podrugljivaca, 
već uživa u zakonu Gospodnjemu, 
o zakonu njegovu misli dan i noć.
 
On je ko stablo zasađeno pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, 
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! 
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. 
Jer Gospodin zna put pravednih, 
a propast će put opakih.
 
 
Drugo čitanje 1Kor 15, 12.16-20
Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je ­vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja Lk 6, 23ab
Radujte se i poskakujte, govori Gospodin, 
evo, plaća vaša velika je na nebu.
 
 
Evanđelje Lk 6, 17.20-26
Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:  Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše: »Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Tomislav Hačko: »Jao vama« – »Blago vama«