Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta nedjelja kroz godinu

12. veljače 2023.


Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine,
hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja,
tvrđava moja,
radi imena svoga
vodi me i ravnaj!
(Ps 31,3-4)


Zborna molitva
Bože, rekao si
da boraviš u pravednu
i iskrenu srcu.
Daj da mi budemo takvi
te se trajno nastaniš u nama.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos
očisti i obnovi na sliku Kristovu,
da vršimo tvoju volju
i postignemo obećanu nagradu.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Bog je tako ljubio svijet
da je dao svoga Sina jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima život vječni.
(Iv 3,16)


Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba.
Daj da ga uvijek budemo gladni
jer nam daje pravi život.
Po Kristu.


Prvo čitanje Sir 15, 15-20
Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik.

Čitanje Knjige Sirahove
Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi,
u tvojoj je moći da budeš vjeran.
On je preda te stavio vatru i vodu:
za čim hoćeš pruži ruku svoju.
Pred čovjekom je i život i smrt:
što on više voli to će mu se dati.
Jer velika je mudrost u Gospodina,
on je svemoćan i vidi sve.
Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje,
Gospodin zna svako djelo čovječje.
Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik
niti dao dopuštenje za grijeh.
Riječ Gospodnja.


Pripjevni psalam Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34
Pripjev:Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu!

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjemu!
Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže!

Naredbe si svoje dao
da se brižno čuvaju.
O, kad bi čvrsti bili putovi moji
da tvoja čuvam pravila!

Milostiv budi meni, sluzi svojem,
da živim i tvoje riječi čuvam!
Otvori oči moje
da gledam divote tvoga Zakona!

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja!
Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem!


Drugo čitanje 1Kor 2, 6-10
Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu.

Čitanje Prve poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.


Evanđelje Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 (kraća verzija)
Rečeno je starima… a ja vam kažem.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Uistinu kažem vam: ne bude li ­pravednost vaša veća
od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući
u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima:
Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.
A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga,
bit će podvrgnut sudu.
Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba!
A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Čuli ste još da je rečeno starima: Ne ­zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve.
A ja vam kažem: Ne kunite se nikako!
Vaša riječ neka bude: ‘Da, da – ne, ne!’
 Što je više od toga, od Zloga je.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Tomislav Hačko: Protiv ili za Gospodina