Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta nedjelja kroz godinu

11. veljače 2024.


Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi imena svoga vodi me i ravnaj!
(Ps 31,3-4)


Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš
u pravednu i iskrenu srcu.
Daj da mi budemo takvi
te se trajno nastaniš u nama.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Gospodine,
nek nas ovaj prinos očisti
i obnovi na sliku Kristovu,
da vršimo tvoju volju
i postignemo obećanu nagradu.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Bog je tako ljubio svijet
da je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni.
(Iv 3,16)


Popričesna molitva
Gospodine,
uživali smo kruh s neba.
Daj da ga uvijek budemo gladni
jer nam daje pravi život.
Po Kristu.

Prvo čitanje Lev 13,1-2.45-46

Neka je gubavcu stan izvan tabora.

Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži
pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega
što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela,
neka se takav dovede svećeniku Aronu
ili kojemu od njegovih sino­va svećenika.
Onaj koji se bude ogubavio,
neka nosi raspa­ranu odjeću;
kosa neka mu je raščupana;
gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’
Sve dok na njemu bude bolest,
neka nečistim ostane,
a kako je nečist, neka stanuje nasamo:
neka mu je stan izvan tabora.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 32,1-2.5.11

Pripjev:Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!


Drugo čitanje 1Kor 10,31 – 11,1

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite.
Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj,
kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist,
nego što koristi mnogima na spasenje.
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Lk 7,16

Prorok velik usta među vama! Pohodi Bog narod svoj!

 

Evanđelje Mk 1,40-45

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli:
»Ako hoćeš, možeš me očistiti!«
Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu:
»Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima:
»Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi,
pokaži se svećeniku i prinesi za ­svoje očišćenje
što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.«
Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati
i razglašavati događaj tako da Isus
više nije mogao javno ući u grad,
nego se zadržavao vani na samotnim mjestima.
I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Anđelo Maly: Najvažnije je zdravlje


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.