Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta vazmena nedjelja

9. svibnja 2021.
 
Ulazna pjesma
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje, objavljujte do nakraj zemlje:
Gospodin izbavi narod svoj, aleluja! (usp. Iz 48, 20)
 
 
Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože, neoslabljenim zanosom
slaviti ove dane u čast uskrslom Gospodinu,
da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve
vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću
i uskladi nam srce s otastvima tvoje velike ljubavi.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovije­di moje čuvajte, govori Gospodin.
I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja,
da bude s vama zauvijek, aleluja. (Iv 14, 15-16)
 
 
Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnu­ćem
obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Dj 10, 25-26.34-35.44-48
I na pogane se izlio dar Duha Svetoga.
 
Čitanje Djela apostolskih

Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije ususret, padne mu k nogama i pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: »Ustani! I ja sam čovjek.« Petar tada prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.«
Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu. A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga. Tada Petar reče: »Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 98, 1-4
 
Pripjev:  Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
 
Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.
 
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!
 
 
Drugo čitanje   1Iv 4, 7-10
Bog je ljubav.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedino­ rođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin: 
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći. 
 
 
Evanđelje  Iv 15, 9-17
Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. ­Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u ­mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. 
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac ­dadne što ga god zaištete u ­moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Darko Tepert: Ljubav koja proslavlja