Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina presvetoga Tijela i Krvi Kristove

8. lipnja 2023.


Ulazna pjesma
Narod svoj hrani pšenicom najboljom,
siti ga medom iz pećine.
(Ps 81,17)


Zborna molitva
Gospodine Isuse Kriste,
u divnom otajstvu
ostavio si nam spomen svoje Muke.
Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi
da vazda uživamo plod tvog otkupljenja.
Koji živiš.


Darovna molitva
Gospodine,
prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja
i vino iz mnogo grozdova.
Molimo te, obdari svoju Crkvu
jedinstvom i mirom
što ih ovi darovi tajanstveno označuju.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje, i ja u njemu,
govori Gospodin.
(Iv 6,57)


Popričesna molitva
Gospodine,
pričest tvoga dragocjenog tijela i krvi
predokus je buduće slave.
Molimo te, privedi nas uživanju
tvoga božanstva u vječnosti.
Koji živiš.

Prvo čitanje Pnz 8, 2-3.14b-16a
Hranio te manom za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Sjećaj se svega ­puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš. Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih.
Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga ­svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz ­kuće ropstva; koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipa­vaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; ­koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev:Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!


Drugo čitanje 1Kor 10, 16-17
Jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo
nije li zajedništvo krvi Kristove?
Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?
Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi;
ta svi smo dionici jednoga kruha.
Riječ Gospodnja.

Posljednica (po volji)

Hvali, Sion, Spasitelja,
Vođu svog i Učitelja
pjesmama i popijevkom.
 
Uzdiži ga iznad svega,
ne ćeš preveć hvalit njega
niti kojom pohvalom.
 
Slava evo velika je:
živi kruh što život daje
častit nam je ovaj dan.
 
Kruh što bi kod svetog stola
među dvanaest apostola
podijeljen i blagovan.
 
Pojmo punom, jasnom riječi,
neka milo klikće, ječi
srdaca nam skladan glas.
 
Blagdan slavni svetkujemo,
ustanovu spominjemo
Gozbe što je dade Spas.
 
Novog Kralja stol je ovo,
na njem evo Janje novo,
starom Vazmu dođe kraj.
 
Nesta slika toga trena,
ispred zbilje minu sjena,
tminu progna sunčev sjaj.
 
Što sam stvori ono veče,
Krist to isto tvorit reče,
dovijeka na spomen svoj.
 
Poučeni kako treba
prinosimo dare neba
u žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase:
kruh u tijelo pretvara se,
vino u krv Gospodnju.
 
Ne shvaćamo, ne gledamo,
al' po jakoj vjeri znamo
što van reda biva tu.
 
U dva lika tu se daje
silne stvari kojima je
tek vanjština razlikom.
 
Tijelo hrana, krv je piće,
Kristovo je ipak biće
sve pod svakom prilikom.
 
Kad ga primiš, nije dio,
nije kriška nego cio
ljudima se predaje.
 
Jeo jedan, jelo trista,
svaki prima svega Krista,
nit ga jelom nestaje.
 
Dobar, opak, blaguju ga,
kob je ipak svakom druga:
život ili smrtni mrak.
 
Smrt je zlima, dobrim žice,
gledaj: isti kruh i piće,
plod toliko nejednak.
 
Kad je tajna razlomljena,
znaj da čest joj odijeljena
ko cjelina vrijedi njena
jer u svakoj sav je dar.

Nit se mijenja što pri tome
stas il' stanje sakritome:
prilike se samo lome,
ne trga se sama stvar.
 
Anđeoske eto hrane,
putnici se njome hrane;
to je kruh za odabrane,
ne daje se svijetu zlom.
 
Davno mu je spominjanje
Izakovo žrtvovanje,
izraelskog Vazma janje,
mana, hrana pustinjom.
 
Dobar pastir, pravo jelo,
smiluj nam se, Janje bijelo,
daj nam hranu, svoje Tijelo,
brani, vodi stado cijelo
k strani žica blaženog.
 
Silni Bože što nam jesti
na zemaljskoj daješ cesti:
daj nam gore s tobom sjesti,
među svece ti nas smjesti
u nebu kod stola svog.
Amen, aleluja.


Pjesma prije Evanđelja Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.


Evanđelje Iv 6, 51-58
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu:
»Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«
Židovi se nato među sobom prepirahu:
Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?«
Reče im stoga Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«
Riječ Gospodnja.

 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Bodrožić: Otajstvo zajedništva