Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Trojstva

4. lipnja 2023.

Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac,
i jedino­rođeni Božji Sin,
i Sveti Duh za milosrđe
koje nam je iskazano.

Zborna molitva
Bože Oče,
poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine,
i Duha posvetitelja,
da ljudima objaviš tajnu svoga života.
Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru,
priznajemo slavno i vječno Trojstvo
te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine Bože naš,
zazivamo tvoje sveto ime
da posvetiš ove darove.
Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.
Po Kristu.

Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi,
odasla Bog u srca vaša
Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!
(Gal 4,6)

Popričesna molitva
Gospodine Bože naš,
daj da nam bude na spasenje
tijelu i duši ova pričest
i vjera u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo
koju smo ispovjedili.
Po Kristu.

Prvo čitanje Izl 34, 4b-6.8-9
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!
Čitanje knjige Izlaska
U one dane:
Mojsije rano jutrom ustane
i popne se na Sinajsko brdo,
uzevši u ruke dvije kamene ploče,
kako mu je Gospodin naredio.
Gospodin se spusti u liku oblaka,
a on ­stade preda nj i zazva ime Gospodnje:
»Gospodin! Gospodin!«
Gospodin prođe ispred njega te se javi:
»Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv,
spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«
Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se.
Onda reče: »Gospodine moj!
Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima,
onda, Gospodine, pođi s nama!
Premda je narod tvrde šije,
oprosti naše grijehe i naše opačine
i primi nas za svoju baštinu!«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni psalam Dn 3, 52-56
Pripjev:Hvaljen i slavljen dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!

Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!
 
Drugo čitanje 2Kor 13, 11-13
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga
i zajedništvo Duha Svetoga!
Čitanje Druge poslanice
svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo, radujte se, usavršujte se,
tješite se, složni budite, mir njegujte
i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
Pozdravite jedni druge svetim cjelovom.
Pozdravljaju vas svi sveti.
Milost Gospodina Isusa Krista,
ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga
sa svima vama!
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja usp. Otk 1, 8
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu,
Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

Evanđelje Iv 3,  16-18
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po njemu.
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se;
a tko ne vjeruje, već je osuđen
što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Otajstvo zajedništva