Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća korizmena nedjelja

3. ožujka 2024.


Ulazna pjesma
Kad na vama pokažem svetost svoju, skupit ću vas iz svih zemalja.
Poškropit ću vas vodom čistom i očistit ću vas od svih vaših nečistoća.
I dat ću vam novo srce, govori Gospodin.
(Ez 36,23-26)


Zborna molitva
Bože, izvore milosrđa i sve dobrote,
odredio si lijek našim grijesima:
post, molitvu i djela ljubavi.
Priznajemo da smo grešni.
Savjest nas optužuje.
Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe.
Po Gospodinu.


Darovna molitva
Gospodine, po ovoj nam žrtvi oprosti grijehe
i pomozi da i mi praštamo svojoj braći.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce,
gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje, Gospodine nad Vojskama,
Kralju moj i Bože moj!
(Ps 84,4-5)


Popričesna molitva
Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba
i dao nam zalog onoga što još ne vidimo.
Smjerno te molimo:
što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini.
Po Kristu.


Prvo čitanje Izl 20,1-3.7-8.12-17 (kraća verzija)

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Bog izgovori sve ove riječi:
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga,
jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Poštuj oca svoga i majku svoju
da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ne poželi kuće bližnjega svoga!
Ne poželi žene bližnjega svoga;
ni sluge njegova, ni sluškinje njegove,
ni vola njegova, ni magarca njegova,
niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 19,8-11

Pripjev:Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja, srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji, ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata, zlata čistoga;
slađi od meda, meda samotoka.


Drugo čitanje 1Kor 1,22-25

Propovijedamo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Iv 3,16

Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca;
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.


Evanđelje Iv 2,13-25

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hra- ma zajedno s ovcama i volovima. Mjenjači­ma rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgova­čku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisa­- no: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No, on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisje­tiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Isus i Hram


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.