Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća nedjelja kroz godinu

24. siječnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma    
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i sjaj u svetištu njegovu.
(Ps 96, 1.6)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju:
da u ime tvoga ljubljenoga Sina
obilujemo dobrim djelima.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:
posveti ih snagom svoga Duha da nam budu na spasenje. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam svjetlost svijeta;
tko ide za mnom, ne će hoditi u tami,
nego će imati svjetlosti života.
(Iv 8, 12)
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože, ovom svetom gozbom 
dao si nam udio u svom božanskom životu: 
daj da u tom daru uživamo svu vječnost. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Jon 3, 1-5.10
Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone

Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put: 
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.« Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega. Bog vidje što su činili: da se obratiše od svo­jega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 25, 4bc-5b.6.7bc-9
 
Pripjev:    Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!
 
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!
 
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!
 
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 7, 29-31
Prolazi obličje ovoga svijeta.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Ovo hoću reći, braćo:
Vrijeme je kratko! 
Odsada i koji imaju žene,
neka budu kao da ih nemaju; 
i koji plaču, kao da ne plaču; 
i koji se vesele, kao da se ne vesele; 
i koji kupuju, kao da ne posjeduju; 
i koji uživaju ovaj svijet, 
kao da ga ne uživaju, 
jer – prolazi obličje ovoga svijeta. 
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Mk 1,15
Približilo se kraljevstvo Božje; 
obratite se i vjerujte evanđelju!
 
 
Evanđelje    Mk 1,14-20
Obratite se i vjerujte evanđelju.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Sve na slavu Božju