Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća nedjelja kroz godinu

22. siječnja 2023.

Ulazna pjesma
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Slava je i veličanstvo pred njim,
sila i sjaj u svetištu njegovu.
(Ps 96,1.6)

Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
ravnaj našim životom
da vršimo tvoju volju:
da u ime tvoga ljubljenoga Sina
obilujemo dobrim djelima.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, pomiri nas sa sobom
i primi ove darove:
posveti ih snagom svoga Duha,
da nam budu na spasenje.
Po Kristu.

Pričesna pjesma
Pristupite ka Gospodinu i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
(Ps 34,6)

Popričesna molitva
Svemogući Bože, ovom svetom gozbom
dao si nam udio u svom božanskom životu:
daj da u tom daru uživamo svu vječnost.
Po Kristu.

Prvo čitanje Iz 8,23b – 9,3
U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!

Čitanje Knjige proroka Izaije
U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebuluno­vu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 27, 1.4.13-14
Pripjev:Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!
 

Drugo čitanje 1Kor 1,10-13.17
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Mt 4,23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu,
i liječio svaku bolest u narodu.

Evanđelje Mt 4, 12-23
Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulu­novu i Naftalijevu da se ispuni što je ­rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i ­zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost ­jarka osvanu.« Otada je Isus počeo ­propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebe­sko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom nauča­vajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Mladen Horvat: Tko je Isusov učenik?