Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća vazmena nedjelja

18. travnja 2021.
 
 
Ulazna pjesma
Kliči Bogu sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu, aleluja. 
(Ps 66, 1-2)
 
 
Zborna molitva
Bože, nek se tvoj narod vazda raduje
što si mu obnovio mladost duha.
Vratio si mu dostojan­stvo svojih sinova i kćeri: 
utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane Crkve.
Ti si uzrok tolikom veselju: daj da nam prijeđe u vječnu radost. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih,
i da se u nje­go­vo ime propovi­jeda obraćenje
i otpu­štenje grijeha svim narodima, aleluja. 
(Lk 24, 46-47)
 
 
Popričesna molitva
Pogledaj, Gospodine, svoj narod.
Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života: 
daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti
u uskrsnuću tijela. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje Dj 3, 13-15.17-19
Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred ­Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. 
I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed ­navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam Ps 4, 2.4.7.9
 
Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja, 
ti što me u tjeskobi izbavi: 
smiluj mi se, usliši moju molitvu!
 
Znajte: Gospodin čudesno 
uzvisuje prijatelja svoga; 
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
 
Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?« 
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
 
Čim legnem, odmah u miru i usnem, 
jer mi samo ti, Gospodine, 
daješ miran počinak.
 
 
Drugo čitanje 1Iv 2, 1-5a
On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomir­nica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. 
I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapo­vijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja usp. Lk 24, 32
Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; 
ražari nam srce dok nam govoriš!
 
 
Evanđelje Lk 24, 35-48
Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepo­znaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje ­obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni ­kostiju nema kao što vidite da ja imam.« ­
Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. 
Nato im reče: »To je ono što sam vam ­govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im ­otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime pro­povije­dati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Tomislav Hačko: Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.