Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Uzašašće Gospodina našega Isusa Krista

18. svibnja 2023.


Ulazna pjesma
Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo,
isto će tako doći, aleluja.
(Dj 1, 11)


Zborna molitva
Svemogući Bože,
obdari nas sve­tom radošću i zahvalom:
Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće,
jer smo u nadi svi pozvani u slavu,
kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava.
Koji s tobom.


Darovna molitva
Prinosimo ti, Gospodine,
ovu žrtvu o časnom uzašašću tvoga Sina.
Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova
i mi vinemo put nebesa.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, aleluja!
(Mt 28, 20)


Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože,
ti nam već ovdje na zemlji
daješ udjela u nebeskom slavlju.
Upravi, molimo te, kršćanska srca k nebu,
gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna.
Koji živi.

Prvo čitanje Dj 1,1-11
Bi uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen, pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetom. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i go­vo­rio o kraljevstvu Božjem.
I dok je jednom s njima blagovao, ­zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego ­neka čekaju obećanje Očevo, »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete ­naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim.«
Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio ­svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.«
Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi u nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas ­uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da ­odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam Ps 47, 2-3.6-9
Pripjev:Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.


Drugo čitanje Ef 1,17-23
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo! Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja Mt 28,19a.20b
Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin;
ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.


Evanđelje Mt 28,16-20
Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Svršetak svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja.

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Benaković: Povijest naše braće započela je na kraju Evanđelja


Tekst pročitajte u tiskanom izdanju.