Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
 
Molitva Ocu nebeskom za obitelj
 
Bože, iz kojega proizlazi svekoliko očinstvo,
na nebu i na zemlji,
Oče, koji si Ljubav i Život, učini
da svaka obitelj na zemlji
po Tvome Sinu, Isusu Kristu,
»rođenome od Djevice«
i po Duhu Svetome
postane istinskim prebivalištem Života i Ljubavi
za sve više novih naraštaja.
 
Učini da Tvoja ljubav 
upravlja mislima i djelima supružnika
na dobro njihovih vlastitih obitelji
i svih obitelji na svijetu.
 
Učini da mladi naraštaj u obitelji pronađe
snažno uporište za svoje čovještvo
i svoj rast u istini i ljubavi.
 
Učini da se ljubav utvrđena milošću sakramenta ženidbe
pokaže snažnijom od svih nemoći i kriza
kroz koje često prolaze naše obitelji.
 
Učini najzad – to molimo po zagovoru
Svete nazaretske Obitelji –
da Crkva među svim narodima na zemlji
mogne plodonosnije ispuniti svoje poslanstvo
u obitelji i po obitelji.
Po Kristu Gospodinu našemu,
koji je Put, Istina i Život
u vijeke vjekova.
Amen.
 
Sv. Ivan Pavao II.