Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
 
Molitva za produbljenje vjere i zvanja
 
 
Posvećujemo ti svoje snage 
i spremnost da služimo 
planu spasenja 
koji je ostvario tvoj Sin. 
 
Marijo, molimo te da se, 
po milosti Duha Svetoga, 
u cijelom kršćanskom narodu 
produbi i utvrdi vjera, 
da zajedništvo nadvlada kvasac podijeljenosti, 
da nada oživi u obeshrabrenima. 
 
Molimo te za one koji trpe 
posebne patnje fizičke i moralne, 
one koji su podlegli napasti nevjernosti, 
one koji su uzdrmani sumnjom u ozračju nevjere, 
one koji trpe progon zbog vjere.
 
Povjeravamo ti apostolat laika, 
služenje svećenika, svjedočanstvo redovnika. 
Molimo te da zvanja 
u redovnički i svećenički život 
budu živo prisutna i da ih mnogi slijede 
na slavu Božju i za životnu snagu Crkve.
 
sv. Ivan Pavao II.